Biznews

PC & Call Center ตอบโจทย์รับภาคธุรกิจโต

ตลาดแรงงานมีการปรับเปลี่ยนอีกระลอกหลังกระทรวงแรงงานประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มมีผล 1 เมษายนนี้ ในภาคธุรกิจระบุมีผลต้องรับมือ บางธุรกิจต้องเร่งกระตุ้นยอดขายเพื่อรับมือกับการปรับค่าแรง

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ระบุว่า ปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทยมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทั้งในระดับโลก เอเชีย และในประเทศไทย ล่าสุดหลังมีการประกาศปรับขึ้นค่าแรงเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานมีประกาศค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ซึ่งจะมีผลตั้งวันที่ 1 เมษายน 2561 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจากผลสำรวจกลุ่มลูกค้าของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ระบุว่าเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกับธุรกิจ แต่ในฐานะผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ โดยเฉพาะในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและต้องทำยอดขายสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกับการปรับเปลี่ยนจากปัจจัยดังกล่าว

นอกจากนี้แมนพาวเวอร์กรุ๊ป มีอีกกลุ่มอาชีพที่ตลาดมีความต้องการและมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงก็คือ พนักงานขาย หรือ PC เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่น่าจับตา เพราะเป็นส่วนสำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการขายสินค้า

หากจะพูดถึงอาชีพพนักงานอาจจะดูไม่น่าสนใจแต่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับพนักงานเฉลี่ยต่อเดือนรวมเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นเกือบ ๆ 20,000 และถ้าพนักงานคนไหนขยันมากๆ ก็มีรายได้ถึง 3-4 หมื่นต่อเดือนเลยทีเดียว และในการทำอาชีพนี้ทักษะและความรู้ความเข้าใจในสินค้าก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความสามารถด้านภาษาเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะทำให้พนักงานสามารถขายสินค้าได้กับกลุ่มต่างชาติได้อีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติเด่นดังกล่าวจึงมีความจำเป็นกับพนักงาน และยังเพิ่มโอกาสให้พนักงานขายอีกด้วย

สำหรับภาพรวมของกลุ่มธุรกิจที่ยังมีการเติบโต และต้องใช้พนักงานขายหรือ PC อยู่อย่างต่อเนื่อง ก็คือ กลุ่มธุรกิจที่จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต นับกลุ่มสินค้าที่มูลค่าและการอัพเดทตามเทรนด์มากเป็นอันดับต้นๆ เลยทีเดียว และแรงงานในกลุ่มนี้นับว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีการเติบโต เนื่องจากอุปกรณ์กลุ่มนี้เป็นเสมือนอวัยวะหนึ่งของมนุษย์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทำงาน เป็นต้น

กลุ่มอาชีพพนักงานขาย หรือ PC ภาพรวมถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เกินกว่าเงินเดือนสตาร์ทของนักศึกษาจบใหม่เสียอีก และอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องกล่าวถึงซึ่งใช้ทักษะด้านการสื่อสารเป็นหลัก ก็คือ ผู้ให้ข้อมูล หรือ Call Center ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลกับลูกค้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของบริการก่อนและหลังการขายสินค้าและบริการ เนื่องจากช่องทางการติดต่อ และซื้อขายสินค้าในปัจจุบันไม่ได้มีแค่หน้าร้านอย่างเดียว

สำหรับอาชีพผู้ให้ข้อมูล หรือCall Center ทักษะหลักที่ต้องใช้คือ การสื่อสาร อีกทั้งยังต้องสามารถบริหารจัดการทั้งด้านการให้ข้อมูลและการควบคุมอารมณ์ เนื่องจากบางครั้งหากเกิดกรณีที่มีเคสลูกค้าที่อาจจะแสดงอารมณ์หรือคำพูดไม่สุภาพกับพนักงาน ซึ่งหากเกิดกรณีลักษณะนี้พนักงานต้องสามารถควบคุมอารมณ์ และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดี พร้อมให้ข้อมูลที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

อย่างไรก็ตามอาชีพพนักงานให้ข้อมูลหรือ Call Center นับเป็นด่านแรกๆ ที่ลูกค้าจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลของบริษัท สำหรับการให้บริการของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป กับพนักงานด้านนี้จะมีการอบรมด้านการให้ข้อมูล และการแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้นจนถึงระดับสูง โดยจะมีการหยิบเคสต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลหรือ Call Center ได้เตรียมการรับมือหากมีสถานการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น และหัวใจหลักของงานคือ การสื่อสาร ดังนั้นการที่พนักงานมีคุณสมบัติและทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้จึงมีความสำคัญ

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าอาชีพหนักงานขายและเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล เป็นอาชีพที่ต้องมีทักษะบริหารจัดการ ด้านการสื่อสาร การแก้ปัญหา ให้การให้บริการหรือขายสินค้ามีความสำเร็จ และยังเป็นกลุ่มอาชีพที่เปิดเวทีให้กับนักศึกษาจบใหม่สามารถเข้ามาเริ่มต้นการทำงานเพื่อหาประสบการณ์ถึงแม้จะไม่ท้าทายแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่จะเป็นพื้นฐานก่อนไปทำงานที่ตัวเองชอบหรือถูกจริตมากกว่านี้

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: