Biznews

Key To Success “Tipco”

แม้ในปี 2559 ที่ผ่านมา ธุรกิจน้ำผลไม้จะมีการแข่งขันที่รุนแรง แต่น้ำผลไม้ 100% แบรนด์ “ทิปโก้” ยังคงเป็นผู้นำตลาดและสามารถคว้ารางวัลสำคัญๆ กว่า 9 รางวัลในปี 2559 โดยหนึ่งในนั้นคือ Brand of the Year จากการประกวด World Branding Award 2016 ซึ่งถือเป็นแบรนด์น้ำผลไม้แห่งแรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้

เอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์ ทิปโก้ บอกเล่าถึง
Key to Success ของ Tipco ที่ทำให้สามารถครองความเป็นผู้นำเป็นแบรนด์อันดับ 1 และแนวทางการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคออกสู่ตลาดสุขภาพ รวมถึงความพร้อมที่จะเดินหน้าสู่ความเป็นแบรนด์ระดับสากลอีกด้วย ผ่านวารสาร MBA Connected by PIM

ปัจจุบันบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ แบ่งธุนกิจออกเป็น 4 ธุรกิจคือ ธุรกิจเครื่องดื่ม ได้แก่น้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์ทิปโก้,น้ำแร่ออรา,ทิปโก้เวฟ ธุรกิจเกษตร ได้แก่ ผลไม้แปรรูปกระป๋องส่งออก สับปะรด ทิปโก้หอมสุวรรณพันธ์เฉพาะของทิปโก้ ธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ร้านอาหารออแกนิกฟิวชั่น August Organic Eatery ,ร้านสมูทตี้ผลไม้ Squeeze by Tipco และร้านขนมหวานและเครื่องดื่มจากสับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ Homsuwan Pina Pina และธุรกิจสารสกัด วิจัยและพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติ พืชและสมุนไพร

ทิปโก้มีพันธกิจที่จะสรา้งสุขภาวะที่ดีให้กับสังคม ความหมายของสุขภาวะที่ดีคือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งต้องได้มาจากการดำเนินชีวิตโดยรวม มิใช่จากการเน้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องใช้ทั้งวินัยและเวลา ไม่มีทางลัด ดังน้ัน ทิปโก้จึงไม่ใช่บริษัทที่มุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คน และคิดค้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีโดยใช่้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโจทย์ของการนำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

จากพันธกิจดังกล่าวจึงเป็นรากฐานสำคัญในการสรา้งความเป็นทิปโก้ กาารคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมท้ังการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้บริโภคเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ทิปโก้ทำมาอย่างต่อเนื่อง

ถ้ามองในมุมของแบรนด์ถือว่า จากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ผู้บริดภคต่างมองตัวช่วยหรือวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี เทรนด์ออกกำลังกาย เทรนด์การกินอาหารคลีน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีมาก หน้าที่ของเราคือทำความเข้าใจกับผู้บริโภค สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการเพราะผู้บริโภคทุกวันนี้มีความรู้และช่างเลือกมากขึ้น

ทิปโก้ยังคงเดินตามวิสัยทัศน์ที่ว่า การนำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม โโยต้องพัฒนาและนำเสนอเครื่องดื่มและอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นปีเปิดตัว ทิปโก้เวฟ เครื่องดื่มเกลือแร่เจาะกลุ่มคนชอบออกกำลังกาย และผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดคือ เครื่องดื่มโปรตีนทิปโก้ บีท เครื่องดื่มสกัดจากถั่วพีสีเหลือง นำเข้าจากประเทศแคนาดา ซึ่งถือว่าเป็นโปรตีนจากพืชที่เป็นจุดแตกต่างจากคู่แข่งสอดคล้องกับเทรนด์การดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทิปโก้พร้อมที่จะเดินหน้าสู่ความเป็นแบรนด์ระดับสากล ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ขยายสู่สินค้าแบรนด์ใหม่ๆ ทั้งเครื่องดื่ม อาหาร และรีเทลรองรับการแข่งขันที่สูงทั้งในและต่างประเทศ

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก MBA CONNECT by PIM

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: