Biznews

พ่ายโควิดอีกราย! ‘KCE’ ของตระกูล ‘องค์โฆษิต’ ประกาศปิดโรงงานบางปูชั่วคราว

บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) แจ้งว่า บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (KCEI) จะปิดการดำเนินงานเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ส่งผลต่อภาวะตลาดในปัจจุบัน และทำให้ความต้องการซื้อของลูกค้าในตลาดยานยนต์ลดลงทั่วโลก

เนื่องจากมาตรการปิดประเทศ (Lock down) ในหลายประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเริ่มทยอยปรับการผลิตในโรงงานทุกแห่ง ในการนี้บริษัทได้ตัดสินใจปิดบริษัท KCEI เป็นการชั่วคราว และย้ายการดำเนินงานของ KCEI ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ไปยังโรงงานใหม่ของ KCE ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งจะช่วยให้ KCE ลาดกระบังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับที่สูงขึ้น และยังจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนคงที่ที่ลดลงด้วย

มาตรการที่บริษัทดำเนินการนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทให้มีน้อยที่สุดจากสถานการณ์โควิด-19   การปิดการดำเนินงานชั่วคราวของ KCEI จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะอยู่ในความควบคุม และตลาดยานยนต์ได้ฟื้นตัวและกลับสู่ภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้พนักงานทั้งหมดของ KCEI จะถูกโอนย้ายเข้ามาทำงานที่สำนักงานโรงงานของ KCE ที่ลาดกระบัง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการตามปกติ

ท่ามกลางสถานการณ์การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ บริษัทยังมีความมั่นใจต่อศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ด้วยสถานะการเงินที่มั่นคงและหลักการที่ชัดเจน

ทั้งนี้ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“เคซีอี”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE”

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 591,396,798 บาท และมีทุนชำระแล้ว 586,396,798 บาท

ลักษณะธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย พิธาน องค์โฆษิต 147,052,444 12.54
2. APCO CAPITAL PTE. LTD. 88,000,000 7.50
3. นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต 71,295,456 6.08
4. น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต 66,045,855 5.63
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 59,834,073 5.10
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 44,362,466 3.78
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 30,702,500 2.62
8. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย 24,883,500 2.12
9. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 20,000,000 1.71
10. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 13,100,000 1.12

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: