BiznewsUncategorized

วาเลนไทน์ 2020 Gen ไหนเปย์เก่งสุด

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำการ “สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ของคนไทยในช่วง Valentine’s Day ปี 2563” ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 573 คน

จากการวิเคราะห์ มีไฮไลต์ที่น่าสนใจคือ

ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง หรือ 51% ระบุว่า จะซื้อของขวัญหรือใช้บริการออนไลน์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้

กลุ่มสินค้าที่จะเลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ

เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
รองลงมาคือ ดอกไม้
และสุดท้ายคือเครื่องประดับ

 

ขณะที่บริการออนไลน์ 3 อันดับแรก ที่คู่รักระบุจะเลือกใช้มากสุด ได้แก่
รับ-ส่งสินค้าหรือพัสดุ
รองลงมาคือ บริการสั่งอาหาร
และสุดท้ายคือจองที่พัก โรงแรม ตามลำดับ

นอกจากนี้ ETDA ยังพบว่า ช่วงวันวาเลนไทน์นี้ คนมีคู่จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าคนโสด เกือบ 1.5 เท่า โดยคนมีคู่จะมียอดการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,190 บาท ขณะที่คนโสดมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 828 บาท

 

คนรัก Gen ไหนสายเปย์…ตัวจริง

จากผลการสำรวจพบว่า

คนรักในกลุ่ม Gen X (อายุ 39-54 ปี) ใช้จ่ายหนักสุด มียอดการใช้จ่ายออนไลน์ เฉลี่ย 1,585 บาท โดยของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

รองลงมาคือ คนรักในกลุ่ม Baby Boomer (อายุ 55-73 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,156 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ ดอกไม้

ส่วนคนรัก Gen Y (อายุ 19-38 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

สุดท้ายคือ คนรักในกลุ่ม Gen Z (อายุต่ำกว่า 19 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 387 บาท และของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

 

เพศไหนใช้จ่ายมากที่สุด

การสำรวจพบว่าคือ

เพศหญิง ใช้จ่ายผ่าน Online เพื่อวันแห่งความรัก เฉลี่ย 1,343 บาท
รองลงมาคือ เพศชาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 916 บาท
และท้ายที่สุดคือ เพศทางเลือก ใช้จ่ายเฉลี่ย 700 บาท ตามลำดับ

 

ซื้อของออนไลน์ยังไง ให้คนรักถูกใจ คนให้ก็แฮปปี้

 

 

ด้านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC ​ได้ให้ข้อแนะนำในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ว่า

เลือกซื้อของออนไลน์ จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น e-Marketplace ต่าง ๆ
สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อ ระยะเวลาการจัดส่ง การรับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากผู้ขายให้ชัดเจน
สำรวจราคาตลาดก่อนทุกครั้ง อย่าเชื่อในของถูก เพราะบางครั้งมิจฉาชีพจะใช้คำว่า “ถูกกว่า” มาล่อหลอกเรา
เก็บหลักฐานการสั่งซื้อ, หลักฐานการชำระเงิน, ชื่อ-เลขที่บัญชีของเจ้าของร้าน หลังชำระเงินทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากประสบปัญหาจากการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ เช่น ไม่ได้รับสินค้า สินค้าผิดสเปก ผิดสี ผิดขนาด จากที่ประกาศขาย หรือได้ตกลงซื้อ โดยเจรจากับผู้ค้าออนไลน์ไม่ได้ ให้ติดต่อปรึกษาได้ที่ 1212 OCC ได้ 3 ช่องทาง คือ

1.สายด่วน โทร.1212 ตลอด 24 ชม.
2.อีเมล 1212@mdes.go.th
3.เว็บไซต์ www.1212occ.com​

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: