BiznewsEat & Travel

58 ปี “สวนสามพราน” ก้าวใหม่สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

โอกาสก้าวสู่ปีที่ 58  สวนสามพราน เปิดคอนเซปต์ใหม่ สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง  พร้อมสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ใหม่ ให้โดนใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และตอบโจทย์ เทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   

นายอรุษ นวราช   กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการสวนสามพราน  กล่าว ในโอกาสจัดกิจกรรม  Open House  “58ปี ก้าวใหม่สวนสามพราน สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง”   ว่าได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่และสร้าสรรค์กิจกรรมในสวนสามพรานใหม่  ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่  และเทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  การท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก และเกื้อหนุนชุมชน     โดยในส่วนพื้นที่ของสวนสามพราน ยังคงจุดเด่นความเป็นธรรมชาติริมแม่น้ำท่าจีน  แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ พันธุ์ไม้หายาก  มีความครบวงจร  ทั้งที่พัก ห้องประชุม ห้องอาหาร ลานกิจกรรม และมุมสวนธรรมชาติ   ที่สามารถปรับ จัด ได้ตามโจทย์ของกลุ่มนักท่องเที่ยว และองค์กร เช่น การจัด Green Meeting Organic Catering  Organic Wedding  รวมถึงกิจกรรม Team Building  การประชุมสัมมนาที่ต้องการบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เอื้อต่อการคิดนอกกรอบ  ให้ทุกจุดสามารถจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ใหม่ๆ พื่อการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างหลากหลาย

ผู้บริหารสวนสามพราน

ขณะที่ในส่วนกิจกรรมมีการออกแบบฟาร์ม Work Shop  ฐานสาธิต  ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเรียนรู้อาหารอินทรีย์ ครบวงจร ให้เรียนรู้ วิถีการกินอยู่แบบไทยๆ อย่างสร้างสรรค์ ที่ทำปัจจัยการผลิตเอง มีการผลิตอาหาร และขนมไทยที่เน้นใช้วัตถุดิบอินทรีย์ในการปรุงเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค และมีความพอเพียง พร้อมมีการจัดการขยะ หมุนเวียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“เราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาสวนสามพราน ได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากการสัมผัสเรื่องราวของสวนสามพราน ซึ่งมีการขับเคลื่อนสามพรานโมเดลเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหาร ทั้งเกษตรกรอินทรีย์ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค   โดยเรา  ยังมี มูลนิธิสังคมสุขใจ และสามพรานโมเดล อะคาเดมี่   ที่ยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ และเชื่อมโยงให้แต่ละภาคส่วนได้มาเจอกัน รวมถึงเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน”

ชืมชาออร์แกนิก
ทำสคลับ

สวนสามพรานก่อตั้งในปี พ.ศ. 2505  โดยเป็นแหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ใกล้กรุงเทพฯ ที่ถ่ายทอดวิถีความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมในหมู่บ้านไทย และโรงละคร โดยหลังจากสวนสามพราน ได้เป็นผู้นำร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืนภายใต้สามพรานโมเดล (โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554   ได้นำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ  คือ มีการปิดหมู่บ้านไทย  พร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในใหม่  มาเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์สร้างระบบอาหารยั่งยืน สู่เป้าหมายการมีชีวิตที่สมดุล

บรรยากาศในหมู่บ้านปฐม

สิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองในสวนสามพราน นั่นคือเมนูอาหารอินทรีย์  ซึ่งห้องอาหารทั้ง 3 แห่งของสวนสามพราน  คือ อินจัน แวนด้า และห้องอาหารริมน้ำ  รวมถึงในส่วนการจัดเลี้ยง  จะมีการใช้วัตถุดิบอินทรีย์ มากกว่า 70%   คือประมาณ 15 ตันต่อเดือน หรือ 700,000 บาท ต่อเดือน   โดยวัตถุดิบอินทรีย์ จะถูกส่งตรงจากเกษตรกรอินทรีย์ ในเครือข่ายสามพรานโมเดล มายังสวนสามพราน  นอกจากดีต่อสุขภาพลูกค้า และพนักงานทุกคนแล้ว  ยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน

แปลงผักในฟาร์ม

 

 ทั้งนี้ โซนกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในสวนสามพราน คือ  “ปฐม ออร์แกนิก วิลเลจ”  ที่ปรับเปลี่ยนศูนย์แสดงวัฒนธรรมไทย (หมู่บ้านไทย) มาเป็นหมู่บ้านแปรรูปสินค้าอินทรีย์ ตามวิถีชีวิตแบบไทย ที่ยึดหลักปัจจัย 4      ผ่านการทำกิจกรรมตามเส้นทางวัตถุดิบ สร้างประสบการณ์ โดยมีกิจกรรมให้เลือกทำ มากกว่า 12 ฐาน  เพื่อเรียนรู้ระบบอาหาร ศิลปะหัตกรรมไทย ตั้งแต่การทำปัจจัยการผลิต การผลิต  การแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย     

สัมผัสวิถีชาวนาในหมู่บ้านบปฐมออร์แกนิกวิลเลจ

ขณะที่ ปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม เป็นอีกโซนกิจกรรมที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่อยากใกล้ชิดธรรมชาติ และอยู่ในบรรยากาศฟาร์มอินทรีย์    ซึ่งได้มีพัฒนาสวนผลไม้เก่า 30 ไร่ ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นออร์แกนิกฟาร์ม  โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวฟาร์มที่อิงกับวัตถุดิบตามฤดูกาล เช่น ชิมชาสมุนไพร  Workshop การทำเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น รวมถึงมีการเปิดครัวไทยให้ทำอาหาร  โดยมีการเก็บพืชผักสดอินทรีย์ สะอาดปลอดภัย มาทำอาหารทันที  และสำหรับเด็กๆ ที่กล้าเลอะ  กล้าลุย  และผู้ใหญ่ที่อยากย้อนวัย   ยังมีกิจกรรมสไลเดอร์โคลน ให้สนุกสนานสุดๆ ไปเลย

ให้ความรู้การเกษตรอินทรีย์เบื่องต้น

อีกจุดห้ามพลาด คือ ตลาดสุขใจ   ตลาดอินทรีย์ในสวนสามพราน ที่สวนสามพรานได้เปิดมา 9 ปี แล้ว ให้เป็นช่องทางการตลาดของเกษตรกรอินทรีย์  โดยทุกคนจะได้เจอเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริงเสียงจริง  ถือเป็นรูปธรรมสำคัญที่สะท้อน โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม หรือสามพรานโมเดลที่สวนสามพราน ได้มีการทำงานร่วมกับเกษตรกรอินทรีย์ ในนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 16  กลุ่ม กว่า 180 ครอบครัวให้เปลี่ยนจากการใช้สารเคมี มาทำเกษตรอินทรีย์    และ อีกหนึ่งไฮไลท์ ที่สวนสามพรานทำ  คือเรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  หรือ Circular Economy     โดยมีฐานสาธิต และสถานีทดลองการทำปุ๋ยหมักในหมู่บ้านปฐม   พร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ สอนทำ และแนะนำ รูปแบบ  ให้นำกลับไปทำที่บ้านได้

ย้อมผ้า
สไลเดอร์โคลน-2

 

สวนสามพราน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 130 ไร่  ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ยังคงแน่วแน่ และมีความตั้งใจที่จะให้ทุกพื้นที่ ทุกกิจกรรมได้ทำหน้าที่จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคน  

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: