Biznews

“5 ส.” บทบาทหน้าที่ผู้นำ …weekend inspiration “สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์”

บทบาทหน้าที่ผู้นำ …

พอมีเวลาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา ก็นึกถึงเมื่อสองปีก่อนที่ได้พูดใน leadership forum ของพฤกษาเป็นครั้งแรก ว่าบทบาทของผู้นำมีอะไรบ้าง เล่าย่อๆ ดังนี้

ผู้นำคือผู้สร้าง ซึ่งมี 5 ส คือ 5 สร้างด้วยกัน

1. สร้างคน (leader builds leaders)… ผู้นำต้องสร้างผู้นำ สร้างคน สร้างลูกน้องให้เก่งกว่าเรา ต้องพิจารณาเสมอว่าเราใช้คนหรือสร้างคนกัน ถ้าใช้คน เราก็เป็นแค่เจ้านาย เราก็จะได้เท่าที่เราบอกให้เขาทำ ไม่ได้อะไรนอกเหนือจากนั้น แล้วเราใช้คนหรือสร้างคนกัน

2. สร้างทีม (team synergy)… งานที่ยิ่งใหญ่จะสำเร็จได้ต้องทำเป็นทีม เพราะคนเราไม่เก่งทุกด้าน เราต้องเสริมเติมส่วนที่เป็นจุดอ่อนของเราโดยทีมที่เก่งในด้านที่เราขาด ผสานความต่างของทีมให้กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว เรียกว่าสร้าง team synergy ซึ่ง synergy จะเป็นตัวคูณแห่งผลสำเร็จ ทำคนเดียว เป็น hero คนเดียวจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้

3. สร้างงาน (vision and strategy) … สร้างวิชั่น สร้างกลยุทธ์ แผนงาน ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทำแผนธุรกิจเดิมให้แข็งแกร่งขึ้น ขยายธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นในแนวนอนด้วย เพื่อการขยายการเติบโตด้วย เราคิดแบบเดิม ทำแบบเดิมกันอยู่หรือเปล่า

4. สร้างระบบ (System)… ผู้นำจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นระบบ เป็นองค์รวม หากปัญหาเดิมๆ เกิดขึ้นมาอีกระบบที่สร้างไว้จะแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องพึ่งเรา หลายครั้งเราอาจจะแก้ปัญหาแค่ปัญหาเป็น ชิ้นๆ เป็น adhoc เท่านั้น ถ้าเป็นเช่นนั้น เราห้ามบ่นว่าวันๆ ก็แก้ปัญหาเดิม ๆ แก้แล้วก็แก้อีก ไม่มีเวลาไปคิดทำสิ่งใหม่ ๆ

5. สร้างพลัง (Energy) … หัวใจที่สำคัญที่สุดผู้นำต้องสร้างพลังบวกในองค์กร ให้เป็น culture เป็นลมหายใจขององค์กร พลังบวกที่ดีต้องเริ่มจากการมี purpose ที่จุดประกาย เอาโจทย์ของสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของโจทย์ธุรกิจด้วย ซึ่งจะทำให้งานของทุกคนมีเป้าหมาย มีความหมาย ทีมงาน พนักงานทุกคนจะมีความสุขในการทำงาน เพราะนอกจากจะได้เงิน ตำแหน่งแล้ว งานของตนเองได้มีส่วนช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ผู้นำต้ององค์กรนี้เป็น purposeful company ที่น่าอยู่

นี่คือ 5 สร้าง สั้นๆ ต้องเริ่มต้นจากข้อ 5 ก่อน และจากผู้นำที่มีทัศคติที่เป็นบวก เป็นผู้นำในการสร้างพลัง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและอบอวนไปด้วยความสุขในการทำงาน

แล้วผู้นำคือใคร … นายเรารึ? ใช่เราไหม?

ก็เป็น inspiration วันอาทิตย์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันจันทร์กันนะคะ

Cr  Supattra Paopiamsap

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: