Biznews

เช็กด่วน! 10 สถานที่เสี่ยงติดไวรัสโควิด-19

กรมอนามัย เผยแพร่ข้อมูล 10 สถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อโรคโควิด-19 เช่น สถานที่ราชการ รถแท็กซี่ เรือโดยสาร ระบบขนส่งทางราง ร้านอาหาร สถานีขนส่ง สนามบิน แนะทำความสะอาด นำเจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันหากต้องไปในสถานที่แออัด

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ข้อมูลสถานที่เสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จาก 10 สถานที่ ดังนี้

1.สถานที่ราชการ และสถานที่ทำงาน ขอให้ทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน ที่จับประตู และห้องสุขา

2.รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถจักรยานยนต์รับจ้าง ขอให้ทำความสะอาดภายหลังมีการให้บริการ เน้นไปที่บริเวณพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่จับประตู เบาะที่นั่ง.

3.เรือโดยสาร ให้นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ วางไว้พื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องจำหน่ายตั๋ว และหมั่นทำความสะอาดราวจับ เก้าอี้นั่งในเรือ ที่เท้าแขน ราวบันได และท่าเทียบเรือ

4.ระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงค์ และรถไฟ ให้ทำความสะอาดหลังการให้บริการ เน้นไปที่บริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เช่น บริเวณที่นั่ง ที่จับ และบริเวณเหนือหัวผู้โดยสาร

 

 

5.ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฟิตเนส ให้นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือวางไว้บริเวณประตูทางเข้าและทางออก บริเวณหน้าลิฟต์ รวมถึงทำความสะอาดที่จับประตู และห้องสุขา

6.ร้านอาหาร ขอให้หมั่นเช็ดทำความสะอาดที่บริเวณโต๊ะอาหารและเก้าอี้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

7.โรงพยาบาล ให้น้ำแอลกอฮอล์เจลล้างมือวางไว้ในบริเวณที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก และให้ทำความสะอาดที่นั่ง ที่จับประตู ห้องสุขา

8.ห้องน้ำสาธารณะ ขอให้ทำความสะอาดที่จับสายฉีดชำระ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด

9.ปั๊มน้ำมัน ให้ทำความสะอาดห้องสุขา ซึ่งมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เน้นที่สายจับฉีดชำระ บริเวณพื้นที่ห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด

10.สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสนามบิน ให้นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือวางไว้ที่บริเวณประตูทางเข้าและทางออก รวมถึงทำความสะอาดที่จับประตูห้องสุขา

สำหรับการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ขอให้พี่น้องประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อต้องไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีคนแออัด รวมถึงรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หากจำเป็นต้องร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่นขอให้ใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร

นอกจากนี้ ให้หมั่นล้างมือเป็นประจำโดยใช้สบู่หรือเจลล้างมือ ที่สำคัญขอให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: