Biznews

หวั่นโควิดระบาดรอบสอง! ‘กทม.’สั่งปิดสนามชนไก่-ชนโค-กัดปลา ตลอดสิงหานี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13)

 
🌟ตามที่มีประกาศขยายพรก.ฉุกเฉินถึงวันที่ 31 ส.ค.63 เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขและป้องกันการระบาดระลอกใหม่ คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงเห็นชอบให้ปิดสถานที่และให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้
👉🏻ปิดสนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
👉🏻ปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่น
✊🏽✊🏽✊🏽 แต่ แต่ แต่ หากพร้อมจะเปิดดำเนินการก็สามารถทำได้ แต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน อาทิ การคัดกรองไข้ การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอยามัยตลอดเวลา มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”ทุกครั้ง
 
🙌ที่สำคัญต้องแจ้งเขตพื้นที่เข้าไปตรวจแนะนำและเสนอผู้ว่าฯพิจารณาอนุญาตก่อน🙌
 
🌟ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 52 พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ//ความผิดตามมาตรา18 พรบ.กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งจะถูกสั่งปิดสถานที่
 
🌟ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.63
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: