Biznews

ในรอบ 10 ปีคนไทยซื้อ’สลากกินแบ่งรัฐบาล’ถึง 8.68 แสนล้านบาท

จากการรวบรวมข้อมูลงบการเงิน สำนักงานสลากกินแบ่งฯ พบว่าในรอบ 10 ปี 2553 – 2562 กองสลากจำหน่ายสลากเป็นจำนวนทั้งสิ้น 868,857 ล้านบาท และหักเป็นเงินถูกรางวัลจำนวน 574,416 ล้านบาท คิดเป็น 66% ของยอดจำหน่ายสลาก

นอกจากนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังยืนหนึ่งในการส่งรายได้สูงสุด เป็นจำนวน 46,598.48 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 4,682.86 ล้านบาท หรือ 11.17% จากปีงบฯ 2562 ที่นำส่งรายได้แผ่นดินอยู่ที่ 41,915.62 ล้านบาท) รองลงมาคือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 29,198 ล้านบาท
.
ในด้านของผู้ซื้อ จากผลการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย โดย “ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน” เฉลี่ยต่อคนต่อปี คนไทยซื้อลอตเตอรี่ปีละ 5,283 บาท โดยที่โอกาสถูกรางวัลที่ 1 เพียง 0.0001% เท่านั้น
.
คำนวนโอกาสที่จะถูกรางวัล หากซื้อฉลากกินแบ่งฯ 1 ใบ (1 ชุด มี 1,000,000 ใบ)
 
รางวัลที่ 1 มีหนึ่งรางวัล โอกาสถูก 1 ในล้าน หรือ 0.0001%
 
รางวัลที่ 2 มีหนึ่งรางวัล โอกาสถูก 5 ในล้าน หรือ 0.0005%
 
รางวัลที่ 3 มีหนึ่งรางวัล โอกาสถูก 10 ในล้าน หรือ 0.0010%
 
รางวัลที่ 4 มีหนึ่งรางวัล โอกาสถูก 50 ในล้าน หรือ 0.0050%
 
รางวัลที่ 5 มีหนึ่งรางวัล โอกาสถูก 100 ในล้าน หรือ 0.0100%
 
รางวัลข้างเคียง โอกาสถูก 2 ในล้าน หรือ 0.0002%
 
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว โอกาสถูก 4,000 ในล้าน หรือ 0.4000%
 
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว โอกาสถูก 10,000 ในล้าน หรือ 1.0000%
 
 
Cr.Priceza Insights
.
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: