Biznews

เตรียมตัว! ‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เปิดจองวัคซีนเข็มแรก วันนี้ 2 หมื่นราย 2 วันได้ฉีด!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนหลัก สำหรับบุคคลธรรมดา จากที่ก่อนหน้านี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดจองลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียน แอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวค

เพจ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศ ขอเชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนและจองคิวนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ

ลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์
https://vaccinecovid19.cra.ac.th/

วันที่ลงทะเบียน คือ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 9.09 น. เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะเต็มจำนวน ( 20,000 รายโดยประมาณ)

กำหนดการฉีด ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ

เงื่อนไขสำคัญ
1.ผู้ลงทะเบียนต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

2.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนสลับชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน

3.ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนหลักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะให้บริการตามโควตาวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข

4.ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้วัน-เวลานัดหมายเข้ารับวัคซีนแล้ว กรุณาเตรียม QR Code ที่ได้รับจากระบบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาใช้เช็กอินในวันนัดฉีดวัคซีน

5.เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ “ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 กรุณามาตรงตามเวลาที่ลงนัด หรือมาก่อนเวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การให้บริการ

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: