Biznews

โลกสะพรึง! เจอโควิดกลายพันธุ์ใหม่ ‘เดลตาครอน’ ลูกผสม’โอมิครอน-เดลต้า’

ลีออนดิโอส คอสตริกิส ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยไซปรัส พบไวรัสโควิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ ชื่อ “เดลตาครอน” เนื่องจากมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายโอมิครอนภายในจีโนมเดลตา

คอสตริกิส และคณะนักวิจัยได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่นี้ 25 รายแล้ว แต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อีกหรือไม่ หรือผลกระทบที่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นอย่างไรบ้าง

ทั้งนี้ คณะนักวิจัยได้วิเคราะห์ตัวอย่างจำนวน 25 รายการในไซปรัส หลังจัดลำดับพันธุกรรม 1,377 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการติดตามการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ในไซปรัส ความถี่ของการกลายพันธุ์มีแนวโน้มสูงในหมู่ผู้ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งอาจแปรความได้ว่า เดลตาครอนมีความเชื่อมโยงกับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ปัจจุบัน ไซปรัสกำลังเข้าสู่การระบาดของโควิด-19 เป็นระลอกที่ 5 ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึงวันละ 5,500 รายโดยประมาณ ขณะที่มีประชากรเพียงล้านคนเท่านั้น  

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: