Auto

“โตโยต้า” หยุดผลิตชั่วคราว 7-17 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ออกคำสั่งบริษัทฉบับที่ 20/2563 เรื่องหยุดการเดินสายผลิตเป็นการชั่วคราว มีรายละเอียดระบุว่า

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด บริษัทจึงให้หยุดการเดินสายผลิตชั่วคราว 7 – 17 เมษายน 2563 โดยพนักงานกลุ่มผลิตและสนับสนุนการผลิต ไม่ต้องมาทำงาน ให้ถือช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุด

สำหรับ ส่วนบริหาร การต่าง และอื่นๆ พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่บ้าน และมาทำงานที่บริษัท จะได้รับค่าจ้างปกติ โดยไม่อนุญาติให้มีการทำงานล่วงเวลา

 

Related Articles

Back to top button
X