Biznews

โค้งสุดท้าย 2564 บททดสอบภาครัฐ ‘เปิดประเทศ’ โค้งวัดใจ รุ่งหรือร่วง!

MI Group คาด สามารถสร้างบรรยากาศคึกคัก กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลเม็ดเงินอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา กระเตื้องในโค้งสุดท้ายของปี เหลือติดลบตลอดทั้งปี 2021 เพียง -2.3% สอดคล้องใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์ของสมาคมมีเดียฯ ที่ติดลบ 2.7% (คาดการณ์เดิม -3% ถึง -5%)เตือนภาครัฐ เรียนรู้บทเรียนในอดีตก่อนประกาศมาตรการใดๆ ศึกษารอบด้าน สื่อสารให้ชัดเจน ต้องเร่งสร้างความมั่นใจต่อคนไทยและชาวต่างชาติ ในการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19ของไทย และยังต้องเร่งการกระจายวัคซีนให้เป็นไปตามแผนที่ประกาศไว้ คือคนไทยมากกว่า 70% เข้าถึงวัคซีนครบ 2 เข็มภายในสิ้นปี และเร่งฉีดเข็ม 3 ให้ได้มากที่สุด เน้นลดจำนวนผู้ป่วยวิกฤตและผู้เสียชีวิต มากกว่าดูที่จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ ซึ่งเป็นการสะท้อนศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยและการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

ทาง MI Group ยังมองอีกว่า โจทย์ใหญ่ของภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ

  1. สร้างบรรยากาศคึกคัก ความเชื่อมั่น และกระตุ้นการจับจ่าย ของคนในประเทศเป็นหลักหลังอัดอั้นมานาน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิดการแตะเบรคเอี๊ยดอีกครั้งจาก Mega Cluster ดังเช่น Wave 2 และ Wave 3 ที่ผ่านมา

 

  1. เน้นกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ มุ่งหารายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก อย่าเพิ่งคาดหวังรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะข้อมูลคาดการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่า ในช่วงปลายปีนี้ (หลังเปิด

ประเทศ) ถึงสิ้นไตรมาสแรกปีหน้า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจกลับมาได้เพียง 15%-20% เมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในสถานการณ์ปกติในปี 2562 (ก่อนการระบาดโควิด) ทั้งนี้ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์โควิดในไทยและแต่ละประเทศ รวมถึงนโยบายของแต่ละประเทศ  ตลอดจนความเชื่อมั่นในการดูแลและควบคุม Covid-19 ของไทย

 

  1. นโยบายช่วยเหลือ SMEs ไทยอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ที่ไม่ใช่แค่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ หรือโครงการพักทรัพย์พักหนี้ ผู้ประกอบการยังต้องการความมั่นใจของรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่สถานะการเงินไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ จากการบอบช้ำมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

 

MI Group คาดการณ์ต่อไปอีกว่า หากสถานการณ์โดยรวมหลังเปิดประเทศเป็นไปตามที่คาดไว้ สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มสดใสเป็นพิเศษในปีหน้า ได้แก่

 

  1. รถยนต์ โดยเฉพาะ EV หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และมอเตอร์ไซค์

 

  1. ธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถีใหม่ อาทิ E- Market Place, Delivery Service, Streaming Platforms

 

  1. สินเชื่อส่วนบุคคล

 

  1. หมวดสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย

 

  1. ท่องเที่ยวและการพักผ่อนในประเทศ

 

  1. สินค้าเกี่ยวข้องกับการเกษตร

ผลักดันเม็ดเงินโฆษณาและสื่อสารการตลาดในปีหน้าเติบโต 2 หลักได้ไม่ยาก

โดยเบื้องต้น MI Group คาดการณ์เม็ดเงินอุตสาหกรรมโฆษณา ปี 2565 +15% หรือมูลค่าเกือบ 85,000 ล้าน  นัยสำคัญ คือสัดส่วนเม็ดเงินโฆษณาออนไลน์เติบโตแตะ 1 ใน 3 ของเม็ดเงินโดยรวมคือ 32% หรือประมาณ 27,000 ล้านบาท ในขณะที่สัดส่วนสื่อโทรทัศน์จะต่ำกว่า 50% เป็นปีแรกหรือประมาณ 40,000 ล้านบาท ในส่วนของสื่อนอกบ้านและสื่อโรงภาพยนต์จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2565 หลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายคือสัดส่วนประมาณ 15% หรือ 13,000 ล้านบาท และเม็ดเงินอีกประมาณ 5% หรือประมาณ 4,000 ล้านบาทจะยังหล่อเลี้ยงอยู่ที่สื่อดั้งเดิมคือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ

 

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: