Biznews

โควิดพ่นพิษ! ‘บางแสน’ งดจัดงานวันไหลสงกรานต์ พร้อมขอความร่วมมืองดเล่นน้ำ

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ได้โพสข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัวว่า ขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เทศบาลเมืองแสนสุข งดการจัดงานประเพณี ก่อพระทราย วันไหลบางแสนประจำปี 2563 ในวันที่ 16-17 เมษายน 2563

 

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการแพร่นะบาดและการติดเชื้อ เนื่องจากสาเหตุการระบาดของไวรัส Covid-19 ในขณะนี้

ส่วนการเล่นน้ำในช่วงประเพณีสงกรานต์ ทางเทศบาลขอความร่วมมือทุกท่านงดการเล่นสาดน้ำในทุกกรณี เนื่องจาก อาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสาดน้ำด้วย

เทศบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้รถกระบะที่มีการบรรทุกน้ำเพื่อเล่นน้ำในช่วงวันหยุดสงกรานต์ เข้าสู่ถนนลงหาดบางแสน ครับเพื่อให้ถนนใช้สัญจรสำหรับรถทั่วไปและประชาชน โดยเฉพาะ ประชาชนที่ต้องการมาใช้บริการที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ส่วนถนนขัาวหลาม ละ ถนนสุขุมวิท และ ถนนอื่นๆ เปิดให้รถทุกประเภทได้ใช้ตามปกติ

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: