Biz PRBiznews

โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 ชิงโล่พระราชทานฯ

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วม โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ภายใต้หัวข้อ “ปลุกระดมพลังวัยรุ่น หนึบหนับทั้งเมือง ชิวชิวทั้งประเทศ” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางเเผนการตลาดจริง เเบบครบวงจร พร้อมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน พร้อมฝึกการวิเคราะห์ค้นหาข้อมูลเชิงธุรกิจเเบบเจาะลึก เเละรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ โดยจะมีการจัดงานประชุมเพื่อชี้แจงโจทย์และรายละเอียดการทำแผน ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียร์เตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2562 สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://form.jotform.me/jmat34/jmat-award28th-online-reg กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ สมาคมการตลาดเเห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
     – เป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้มีสมาชิกในทีมเป็นชั้นปีที่ 2 ได้ไม่เกิน 40% ของจำนวนคนในทีม)
     – สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้นๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง
รางวัลการประกวด
     – รางวัลชนะเลิศ : โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และเกียรติบัตร
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทุนการศึกษา 55,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     – รางวัลชมเชย 4 รางวัล : ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     – รางวัล The Best Idea : ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท
     – รางวัล The Best Support : ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท
     – รางวัล Creative Award : ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     – รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ : 20,000 บาท
ติดตามรายละเอียดและข่าวสารโครงการได้ทาง http://www.marketingthai.or.th/j-mat-award-28/   Facebook: J-MAT / Instagram: jmat_official / Line: @smartjmat (มี@นำหน้า) หรือ โทรติดต่อสอบถาม สมาคมการตลาดฯ : โทร 02-679-7360-3
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: