Biznews

‘แอสตร้าฯ’ ยัน ‘Evusheld แบบผสม’ ป้องกัน ‘โอมิครอน-สายพันธุ์ BA.2’ ได้

ข้อมูลล่าสุดจากการทดสอบการลบล้างฤทธิ์ไวรัสโดยใช้ไวรัสที่มีชีวิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน แสดงให้เห็นว่า Evusheld (ส่วนผสมระหว่างแอนติบอดีสองชนิด ได้แก่ tixagevimab และ cilgavimab) สำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 สามารถลบล้างเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอนที่เกิดขึ้นใหม่และระบาดอย่างรวดเร็วอย่างเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อย SARS-CoV-2 BA.21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อมูลยังบ่งชี้อีกว่า Evusheld ยังสามารถลบล้างเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอน BA.1 และ BA.1.1 ได้1

นอกจากนี้ ข้อมูลจากการค้นคว้าในสิ่งมีชีวิต ซึ่งใช้หนูที่ติดเชื้อจากสายพันธุ์โอมิครอน BA.1, BA.1.1 และ BA.2 แสดงให้เห็นว่าการใช้ Evusheld สามารถลดปริมาณเชื้อไวรัสลงได้เป็นอย่างมาก และจำกัดการอักเสบในปอดที่ติดเชื้อมาจากสายพันธุ์ย่อยทั้งสามสายพันธุ์1 ซึ่งปริมาณเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคและอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสภาวะหลังโควิด (Long COVID)2,3

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้หนูที่ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อประเมิน Evusheld สำหรับใช้ในการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เช่นเดียวกันกับการใช้ Evusheld ในคลินิก ข้อมูลนี้คือข้อมูลชุดแรกจากการค้นคว้าในสิ่งมีชีวิตเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ Evusheld ต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอน โดยเปรียบเทียบกับการศึกษาการลบล้างไวรัสในเซลล์ที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองก่อนหน้านี้

ข้อมูลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้รับการเผยแพร่บนเวบไซต์ bioRxiv, คลังเก็บเอกสารวิชาการก่อนการตีพิมพ์

นายแพทย์ไมเคิล เอส. ไดมอนด์ ศาสตราจารย์ The Herbert S. Gasser คณะแพทยศาสตร์ สาขาอณูชีววิทยาระดับโมเลกุล พยาธิวิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “ข้อมูลใหม่ที่มาจากการค้นคว้าในหนูทดลองนั้น ยืนยันถึงประสิทธิภาพของ Evusheld ในการลบล้างฤทธิ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอน ดังที่แสดงจากผลการศึกษาในห้องทดลองก่อนหน้า ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า Evusheld มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อในปอด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับโรคโควิด -19 ที่มีอาการรุนแรง ต่อทุกสายพันธุ์ย่อยของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอนได้”

จอห์น เปเรซ รองประธานอาวุโสและหัวหน้าแผนกการพัฒนาขั้นสุดท้าย ฝ่ายวัคซีนและภูมิคุ้มกันบำบัด

แอสตร้าเซนเนก้า กล่าวว่า “ข้อมูลสำคัญเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Evusheld สามารถลดปริมาณไวรัส และจำกัดการอักเสบที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอน ข้อมูลนี้ช่วยสนับสนุนให้ Evusheld เป็นตัวเลือกสำคัญที่มีศักยภาพในการช่วยปกป้องผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งหากติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 อาจทำให้เกิดโรครุนแรงได้”

ข้อมูลเพิ่มเติมของการใช้ไวรัสที่มีชีวิตจาก มหาวิทยาลัยเอ็กซ์-มาร์แซย์ และการทดสอบไวรัสเทียมจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่า Evusheld สามารถลบล้างฤทธิ์สายพันธุ์ BA.24,5 องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า ปัจจุบันพบผู้ป่วยจากสายพันธุ์ BA.2 ใน 85 ประเทศซึ่งคาดว่าจะมีการระบาดมากขึ้นในหลายๆ ส่วนทั่วโลก6

Evusheld ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายๆ ประเทศ Evusheld สามารถใช้ได้กับกลุ่มประชากรที่เปราะบาง เนื่องมาจากการรักษาทางการแพทย์ หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน และผู้ที่อาจมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ไม่เพียงพอ รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: