Biznews

‘แอสตราเซเนกา’ ยืนยันความปลอดภัยไม่ต่างจากวัคซีนตัวอื่น 17 ล้านรายที่ฉีดไร้ความเสี่ยง!

บริษัท แอสตราเซเนกา ออกหนังสือยืนยันความปลอดภัยวัคซีนโควิด-19 ย้ำอัตราเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันต่ำกว่าอัตราการพบในประชากรทั่วไป และไม่ต่างจากวัคซีนตัวอื่น 17 ล้านรายที่ฉีดไร้ความเสี่ยง!! 

นางสาวแอน เทย์เลอร์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (Chief Medical Officer) ของแอสตราเซเนกา ระบุว่า จากข้อกังวลถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราฯ กับภาวะลิ่มเลือดอุดตันนั้น ยืนยันวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราฯ มีความปลอดภัยอ้างอิงได้จากข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาทบทวนอย่างละเอียดกับประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 17 ล้านรายในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ไม่พบว่ามีหลักฐานใดชี้ให้เห็นถึงอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก หรือ ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า ในกลุ่มอายุ เพศ รุ่นการผลิต หรือไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตาม

 

ซึ่งจากข้อมูลจนถึงวันที่ 8 มีนาคม บริษัทฯ ได้รับรายงานถึงอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกในผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรทั้งหมด 15 รายงาน และรายงานที่เกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดอีก 22 รายงาน เมื่อเทียบจำนวนประชากรแล้ว ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าอัตราการพบภาวะดังกล่าวในกลุ่มประชากรทั่วไป และยังเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 


.
โดยรายงานด้านความปลอดภัยประจำเดือนจะมีลงประกาศอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของสหภาพยุโรป (European Medicines Agency – EMA) ในสัปดาห์หน้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความโปร่งใสเกี่ยวกับโควิด-19

 อย่างไรก็ตาม ภาวะโรคระบาดที่กำลังเผชิญอยู่นี้ทำให้อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเคสได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทางบริษัทฯ ยังต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้วัคซีน ยิ่งกว่าการเฝ้าระวังตามมาตรฐานความปลอดภัยของยาทั่วไป
.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: