Biznews

“แอมเวย์…จักรยานเพื่อน้อง”

“เพราะเด็ก คืออนาคตของชาติ”

การมีสาธารณูปโภคที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จึงส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อเติบโตขึ้นเป็นกำลังของประเทศชาติในอนาคต แต่ทุกวันนี้ยังมีเด็กนักเรียนอีกจำนวนมากที่ขาด ‘กำลัง’ ในการศึกษาเล่าเรียน ต้องเดินเท้าไปและกลับโรงเรียนเป็นระยะทางกว่า 10,000 ก้าว หรือกว่า 5–6 กิโลเมตร ท่ามกลางแดดร้อนจัด แบกกระเป๋า และสัมภาระหนักกว่าสองในสามของน้ำหนักตัว รวมแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 2–3 ชั่วโมง ในการไปกลับแต่ละวัน… หากมีพาหนะช่วยในการเดินทาง น้องๆ นักเรียนจะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขนาดไหน?

นี่จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมของ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวาระครบรอบ 30ปี ที่ดำเนินธุรกิจเคียงข้างคนไทยตลอดมา ก่อเกิดเป็นโครงการ “แอมเวย์…จักรยานเพื่อน้อง” เพื่อส่งมอบจักรยานให้น้องๆ ที่ขาดแคลน โดยมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยรวมพลัง นักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบจักรยาน 3,000คัน แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 150 โรงเรียน ทั่วประเทศ พร้อมจัดคาราวานครั้งยิ่งใหญ่รวมจิตอาสากว่า1,000 ชีวิต เดินทางส่งมอบจักรยาน สานต่อปณิธานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่เยาวชนไทยเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

นายกิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย กล่าวว่า เพื่อสานต่อความสำเร็จของกิจกรรมเพื่อสังคมที่แอมเวย์จัดขึ้นมาโดยตลอด ในปีนี้เราได้มุ่งเน้นเรื่องความจำเป็นในการใช้จักรยานของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล จึงเป็นที่มาของโครงการ “แอมเวย์…จักรยานเพื่อน้อง” ซึ่งเราได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก เพื่อนพนักงาน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมแรงร่วมใจบริจาคและส่งมอบจักรยานให้น้องๆ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศจำนวน 3,000 คัน รวมงบประมาณกิจกรรมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท อันเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและให้กำลังใจแก่เยาวชนเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาอย่างมีความสุข ได้มีจักรยานเป็นพาหนะไปโรงเรียน ลดความยากลำบากในการเดินทาง อันเป็นการต่อยอดการเรียนรู้เพื่อนำความรู้ไปส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว รวมถึงชุมชนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

โดยในครั้งนี้มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยจัดคาราวานครั้งใหญ่ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากเหล่านักธุรกิจแอมเวย์ คณะผู้บริหาร ผู้มีจิตอาสา และตัวแทนจากบริษัทพันธมิตรกว่า 1,000 ชีวิต ร่วมคาราวานเดินทางไปยังโรงเรียนใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่5–12 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งมอบจักรยาน 3,000 คัน แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมจัดกิจกรรมเกมสนุกสนาน มอบของขวัญ และเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษ เพื่อมอบความสุขให้แก่นักเรียนอย่างถ้วนหน้าและเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: