Bizlifestyle

แพลนเที่ยวกัน! เช็กปฏิทิน วันหยุดปี 2567 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว

อีกเพียงเดือนเศษๆ ปี 2566 ก็จะสิน้สุดลงแล้ว ใครที่กำลังแพลนเดินทางท่องเที่ยวปี 2567 ว่า มีวันหยุด วันไหนบ้าง ทั้งวันหยุดราชการและวันหยุดยาว มาส่องปฏิทินวันหยุดที่เรารวบรวมมาให้กันได้เลย
วันหยุด เดือนมกราคม 2567
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2567
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2567
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2567
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2567
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2567
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 วันนวมินทรมหาราช

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันนวมินทรมหาราช

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 วันหยุดพิเศษ (วันหยุดราชการ)

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

วันหยุดยาว ปี 2567
วันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 วันหยุดพิเศษสิ้นปี

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันเสาร์-จันทร์ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุดยาวเดือนเมษายน 2567
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี

หยุดยาววันสงกรานต์ หยุดติดกัน 4 วัน

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2567
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

วันหยุดยาวเดือนมิถุนายน 2567
หยุดยาววันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2567
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุดยาวเดือนสิงหาคม 2567
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2567
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2567
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 วันหยุดพิเศษ (วันหยุดราชการ)

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

วันพุธที่ 1 มกราคม 2568 วันขึ้นปีใหม่

ได้เห็นปฏิทินวันหยุดปี 2024 กันแล้ว ก็วางแผนพักผ่อนล่วงหน้า ตามแต่ละช่วงวันหยุดที่สะดวกกันได้เลย

 

 

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: