Biznews

‘แบรนด์ ซันโทรี่’ คว้ารางวัล “บริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดปี 2564”

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล “บริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2564” (The Best Companies to Work for in Thailand 2021) ซึ่งจัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลแห่งเอเชีย โดยรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลสำคัญสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มอบให้กับบริษัทในภูมิภาคเอเชีย ที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานดีเยี่ยม โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลจากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานในบริษัท รวมถึงพิจารณาจากแนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานและความผูกพันต่อองค์กร โดยคัดเลือกจากบริษัทชั้นนำกว่า 260 แห่ง

ณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย และอินโดไชน่า ผู้รับมอบรางวัล กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านอาหารเสริมสุขภาพในเอเชีย แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) มุ่งดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้พันธกิจที่สอดคล้องกับกลุ่มบริษัทซันโทรี่ (Suntory Group) โดยดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “Growing for Good” ซึ่งนอกจากการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยการสนับสนุนดูแลพนักงานในองค์กรอย่างดี แม้ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดที่ต้อง Work from home บริษัทยังคำนึงถึงความสุข ความปลอดภัยของพนักงาน โดยส่งความปรารถนาดีและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพให้แก่พนักงานในบริษัท พร้อมจัดกิจกรรม Virtual Event เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในองค์กร นอกจากนี้ เรายังได้ปิดช่องว่างระหว่างกันในองค์กรด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร เป็นการตอกย้ำวัฒนธรรมที่ผสานความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร หรือ ONE SUNTORY ได้เป็นอย่างดี”

 

“การได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และเป็นการตอกย้ำแนวคิดการบริหารองค์กรของแบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย ในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนและผลักดันให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดในหน้าที่การงาน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซันโทรี่และเป็นส่วนสำคัญสำหรับองค์กรตลอดมา” ณัฏฐณิชากล่าวสรุป

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: