Biznews

แบรนด์ไทยโกอินเตอร์

เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 (งานแสดงสินค้าอาหาร ปี 2560) ที่ปีนี้จัดใหญ่กว่าเดิมถึง 70,000 ตารางเมตร เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสงานแสดงสินค้าที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิม เข้มข้นกว่าเดิม นอกจากนี้ผู้เข้าชมงานจะได้พบสินค้าใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น พร้อมทั้งได้ชมรายการต่าง ๆ ที่สรรสร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ ช่วยให้ผู้เข้าชมงานได้รับประสบการณ์เฉพาะด้านมากขึ้น โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“โออิชิ”จัดหนัก จัดเต็ม

จากเป้าหมายอันท้าทายสู่วิสัยทัศน์ 2020 ทำให้โออิชิกรุ๊ป ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรอบด้าน โดยยึดหลักการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง โดดเด่น และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ภายใต้แนวคิดหลัก 3 ด้าน (1) นำตลาดด้วยนวัตกรรม เพื่อครองผู้นำตลาดแมสพรีเมี่ยม (2) มอบคุณภาพของสินค้าและบริการด้วยมาตรฐานระดับญี่ปุ่น และ (3) เป็นแบรนด์ที่ช่างคิด สร้างสรรค์ สนุกสนาน

โดยในปีที่ผ่านมา โออิชิยังคงเน้นการพัฒนารสชาติและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งให้มากขึ้น โดยนอกจากการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์แล้ว โออิชิได้กำหนดแผนการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดให้เกิดการทดลองผลิตภัณฑ์อันจะเป็นการขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างมากยิ่งขึ้น

ปีนี้. โออิชิ ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในกลุ่มธุรกิจนี้ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปังและเบเกอรี่ กลุ่มอาหารว่าง และการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน โออิชิเตรียมความพร้อมทั้งด้านการขออนุญาตและการขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศ รวมถึงมีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ ได้

โดยในปีที่ผ่านมา ได้เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โออิชิ เกี๊ยวซ่า ในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ เมียนมา และกัมพูชา โดยแผนงานการขยายตลาดในต่างประเทศบริษัทเน้นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ภายในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก และขยายไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) อาทิ ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น รวมถึงมีการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาสินค้าร่วมกับคู่ค้าเพื่อนำเสนอความแตกต่างของรสชาติเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมการรับประทานของผู้บริโภคประเทศนั้น ๆ อีกด้วย

สำหรับการร่วมออกบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในงาน “THAIFEX” ครั้งนี้นั้น โออิชิ แสดงศักยภาพทางธุรกิจ ด้านการเป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ได้ตระเตรียมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพ กลุ่มอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน มานำเสนอขายอย่างหลากหลาย

โดยสามารถแบ่งประเภทของสินค้าและผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) สินค้ากลุ่มอาหาร แช่เย็น (2)สินค้ากลุ่มอาหารแช่แข็ง (3) สินค้ากลุ่มฟู้ดเซอร์วิซ/โฮเรก้า และ (4) สินค้ากลุ่มสินค้าพร้อมส่งออก รวมมากกว่า 100 รายการ อาทิ เกี๊ยวซ่า, แซนด์วิช, ปูอัด, ราเมน, ปลาแซลมอน, ปลาซาบะ, ซุป/ซอส รวมถึงเค้กและเบเกอรี่ โดยคาดว่า สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดงนั้นจะได้รับการตอบที่ดีจากทั้งคู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี

“ดอยคำ”ย้ำผู้นำผักผลไม้แปรรูปเพื่อสุขภาพ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูปเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพระดับสากล กว่า 20 ปี นำสินค้าคุณภาพจากผลผลิตของเกษตรกรไทยภายใต้ ตราสัญลักษณ์ “ดอยคำ” มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ นำสินค้ามาให้เลือกชม เลือกชิม และเลือกซื้อมากมาย

จากความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพ ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ทำให้แบรนด์ดอยคำได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศอย่างกว้างขวาง อีกทั้งวิสัยทัศน์ในการมุ่งขยายธุรกิจองค์กรเพื่อช่วยส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน และการเป็นพันธมิตรที่ดีต่อคู่ค้าทุกประเภทธุรกิจนั้น ในปีนี้ดอยคำมีแผนจะขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ที่มีความประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์ดอยคำไปใช้ในธุรกิจโรงแรม และธุรกิจรับจัดเลี้ยง (Catering) หรือใช้เป็นส่วนประกอบในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ซึ่งจะนำสินค้าไปจัดแสดงในงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2017 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์

“เทพผดุงพรมะพร้าว”พร้อมโชว์

จากการเล็งเห็นถึงช่องทางการผลิ ตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหา รสำเร็จรูป ด้วยการใช้ความได้เปรียบของประเ ทศไทยในด้านผลิตผลทางการเกษตรให้ เป็นประโยชน์ พร้อมประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่ า 40 ปี ทำให้เทพผดุงพรมะพร้าวมีแนวทางที่ เข้มแข็งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานโลก ผ่านแบรนด์ชาวเกาะ ในการผลิตผลิตภัณฑ์กะทิและผลิตภั ณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว และแบรนด์แม่พลอย ในรูปแบบของการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุงอาหารไทยรสชาติต้นตำรับ

ล่าสุดได้เปิดตัว 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบุกตลาดต่างป ระเทศ ได้แก่ มะพร้าวอบกรอบ ตราชาวเกาะ อาหารว่างรสชาติอร่อยและดีต่อสุ ขภาพ 3 รสชาติ ได้แก่ รสต้นตำรับ รสซาวครีม และรสเบคอนชีส, วุ้นมะพร้าวแคลอรี่ต่ำบรรจุถุง ตราชาวเกาะ อาหารทางเลือกของการลดน้ำหนักแล ะมีส่วนช่วยในเรื่องการขับถ่าย, น้ำจิ้มซีฟู้ด ตราแม่พลอย สูตรพิเศษที่ปรุงจากวัตถุดิบคุณ ภาพสู่รสชาติต้นตำรับแบบไทย ที่ถูกปากชาวต่างชาติ, และผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ ได้แก่ “โคโค่นัท มิลค์ ดริ้งก์” กะทิพร้อมดื่มตราชาวเกาะ รสชาติหอมมัน กลมกล่อม เป็นเครื่องดื่มที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชาวต่าง ชาติโดยเฉพาะ

สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของเทพผ ดุงพรมะพร้าว ประกอบด้วย 3 ข้อ ดังนี้ 1. เจาะตลาดทั้งทางออฟไลน์และออนไล น์ 2. บุกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเ ทศ โดยตลาดภายในประเทศ จะเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ขาย การผลิตรายการอาหาร ตลอดจนการจัดโครงการเพื่อสังค มต่างๆ ส่วนตลาดต่างประเทศ จะเน้นการเข้าร่วมกิจกรรม ออกบูธและงานนิทรรศการต่างๆ ควบคู่ไปกับการหาช่องทางเข้าสู่ ตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอ และ 3. จับเทรนด์ และตามกระแสโลก อย่างเช่น จับมือเป็ นพันธมิตรกับทางสโมสรลิเวอร์พูล และจัดทำเป็นแคมเปญประชาสัมพันธ์ อย่างเต็มรูปแบบ จนทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจ เพิ่มมากขึ้น

นั่นคือส่วนหนึ่งของแบรนด์ไทยที่พร้อมก้าวไกลไปต่างแดน ตลาดที่ยังเปิดกว้างสำหรับแบรนด์ที่มีคุณภาพ เพียงแค่กล้าเปิด โลกก็พร้อมเปลี่ยน

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: