Biznews

แจกเงินโควิด 19 คนละ 15,000 ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง – ลงทะเบียนอย่างไร

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วทุกพื้นที่ ทางภาครัฐจึงออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว โดยการแจกเงินคนละ 15,000 บาท ให้กับแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอิสระ แต่มีหลายคนเกิดคำถามว่า ผู้ประกันตนในระบบอย่าง มาตรา 39 และ มาตรา 40 ซึ่งประกอบอาชีพอิสระเช่นกัน จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการนี้ ได้แก่…

– แรงงานนอกระบบ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีประกันสังคม เช่น ค้าขาย, รับจ้าง, ลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างรายวัน และอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่เคยสมัครประกันสังคม

– ผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งหมายถึง คนที่เคยทำงานประจำ ส่งประกันสังคมในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ยังส่งเงินประกันสังคมต่อด้วยตัวเอง

– ผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานทั่วไป อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่ได้สังกัดองค์กรใด ๆ สมัครใจทำประกันสังคมด้วยตัวเอง

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างในสังกัดองค์กรต่าง ๆ ที่นายจ้างทำประกันสังคมให้) ที่ส่งเงินยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งคนกลุ่มนี้ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินในกรณีว่างงาน เมื่อต้องว่างงานจากผลกระทบโควิด 19 สามารถลงทะเบียนรับเงินในมาตรการนี้ได้เช่นกัน

โควตาที่รัฐบาลแจกเงินสำหรับมาตรการนี้
แรงงานไทยตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาดังกล่าวข้างต้น จำนวน 3,000,000 คน

จำนวนเงินที่จะได้รับ
– คนละ 15,000 บาท

– แบ่งจ่ายเป็น 3 เดือน จำนวนเงินเดือนละ 5,000 บาท ได้แก่ เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน

 

วิธีการลงทะเบียนรับเงิน
– เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
– หากไม่สะดวกทางออนไลน์ สามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารรัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทย
– กระทรวงการคลังจะเป็นผู้เช็กคุณสมบัติว่ารายชื่อดังกล่าว อยู่ในข่ายผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่
– เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ แต่หากต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม อาจใช้เวลานานกว่านั้น
เริ่มลงทะเบียนเมื่อไร
– วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการลงทะเบียน
– หมายเลขบัตรประชาชน
– ข้อมูลบริษัทนายจ้าง (กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือประจำ)
– ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดโควิด 19
– ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร

อย่างไรก็ตาม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมอัดงบเพิ่มให้เพื่อให้ครอบคลุม หากมีประชาชนเดือดร้อนเกินเป้า 3 ล้านรายที่กำหนดไว้ ว่าแล้วก็เตรียมเอกสารและข้อมูลตัวเองให้พร้อม แล้วรอลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศได้เลย เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน…

ที่มา www.kapook.com

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: