Biznews

‘เอ็มบีเค’ จัดตรวจสุขภาพครูพร้อมบุคลากร สร้างความมั่นใจ ต้อนรับ Back to School

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่เลิร์นคอร์ปอเรชั่น เจ้าของสถาบันกวดวิชา OnDemand (ออนดีมานด์)      ตรวจสุขภาพเช็คความพร้อมร่างกาย เพิ่มความมั่นใจ สร้างปลอดภัย รับเปิดเรียนแบบ On-Site ด้านสถาบันใน Learning Hub โซน ขานรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามภาครัฐกำหนด ด้วยหลักการพื้นฐาน 3T 1V และมาตรการ  6-6-7

ต้อนรับการกลับมาเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบอย่างมั่นใจและปลอดภัย ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สร้างความเชื่อมั่นต่อเนื่องให้แก่น้อง ๆ นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาติวเสริมเพิ่มความรู้ที่ Learning Hub โซน บริเวณชั้น 4, 5 และ 6 ทุกมิติ  ทั้งมาตรการดูแลความปลอดภัยสูงสุดขององค์กร ภายใต้ มาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด การระบายอากาศ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อเข้มข้นทุกพื้นที่ อีกทั้งสถาบันการกวดวิชากว่า 25 สถาบัน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดอย่างเคร่งครัด กับ 3T 1V ตัดความเสี่ยง เพิ่มภูมิคุ้มกัน 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม เช่นกัน

ขณะเดียวกัน การตรวจสุขภาพยังคงมีความสำคัญต่อทุกคน เพราะการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความเสี่ยงมากว่าในอดีต ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ปัญหามลภาวะต่าง ๆ รวมทั้งโรคระบาดหลายโรคอาจจะไม่แสดงอาการให้เห็น ดังนั้นการป้องกันเบื้องต้นที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การตรวจสุขภาพ

 

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว โดยได้สนับสนุนพื้นที่บริเวณชั้น 6 โซน B, C ให้แก่ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านการศึกษาและเจ้าของ สถาบันกวดวิชา OnDemand (ออนดีมานด์) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ของสถาบันกว่า 500 คน เข้ารับการตรวจสุขภาพเช็คอัพร่างกาย เพื่อการันตีว่าบุคลากรของสถาบันทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีพาหะหรือมีโรคติดต่อร้ายแรงที่สามารถแพร่เชื้อได้ พร้อมกับการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ อีกทั้งเจ้าหน้าที่และอาจารย์ของสถาบันทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และฉีดเข็มกระตุ้นเช่นกัน ดังนั้นขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ได้มั่นใจกับมาตรการดูแลที่ครอบคลุมทุกส่วน ของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค  เซ็นเตอร์

 

             ลูกค้าของศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 22.00 น.

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: