IT & Digital

เริ่มแล้ว!’เอไอเอส’จับมือ’เกียรตินาคินภัทร’ ให้คนไทยเปิดบัญชีโดยไม่ต้องไปสาขา

AIS ร่วมมือกับ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID)  ในฐานะหน่วยงานกลางที่สร้าง Platform ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เปิดตัวบริการ “ยืนยันตัวตนบนโลก Online” เป็นรายแรกของค่ายมือถือ ที่ใช้การตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric) จากข้อมูลอัตลักษณ์ทางกายภาพเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน ด้วยมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

โดยประเดิมจับมือกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPB) เป็นสถาบันการเงินรายแรกที่เปิดให้ลูกค้าแสดงตัวตน เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากผ่านระบบดิจิทัลได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร ทั้งนี้บริการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้ บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (Regulatory Sandbox)

บริการนี้เปิดให้ลูกค้ามือถือทุกค่าย และคนไทย ที่ต้องใช้การพิสูจน์และแสดงตัวตนทางดิจิทัลในการทำธุรกรรมของทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก , กองทุน  หรือประกันชีวิต ผ่านช่องทาง AIS โดยเริ่มต้นที่  AIS Smart Kiosk  @ AIS Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ  และในปีหน้าจะเริ่มขยายไปที่  ร้าน Telewiz ทุกสาขาทั่วประเทศ  และ AIS Buddy สาขาที่เข้าร่วมโครงการ

เพียงลูกค้านำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตนที่ AIS Smart Kiosk ทั่วประเทศ ธนาคารก็จะสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้าได้ พัฒนาการเหล่านี้จะทำให้ต่อไปธุรกรรมออนไลน์เกิดขึ้นได้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม

บริการยืนยันตัวตนบนโลก Online โดย AIS เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ จุดบริการเอไอเอส ทั่วประเทศ 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: