Biznews

‘เราชนะ’ งวด 2 โอนเข้า ‘เป๋าตัง’ วันนี้ พร้อมเปิดทบทวนสิทธิ์ รอบ 2 ถึง 8 มี.ค.

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับผลตอบรับที่ดีสำหรับโครงการเราชนะ ที่ครม.อนุมัติวงเงินรายละ 7.000 บาทให้กับประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ล่าสุด เราชนะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ “ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะ” ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. ถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ -21 กุมภาพันธ์ 2564 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

โดยมีขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์ ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. กดเมนู ทบทวนสิทธิ์ ปุ่มสีเหลือง
3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน
4. กด ขอทบทวนสิทธิ์
5. รอตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ว่าผ่านการทบทวนหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ โดยจะขอดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม

ส่วนวิธีเช็คสิทธิ์เราชนะ  สามารถทำได้ง่ายๆ   ดังนี้ 
1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2.เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ์
3.กรอกข้อมูล เช็คสิทธิ์เราชนะ โดยใช้ หมายเลขประชาชน ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย วันเดือนปีเกิด
4.คลิก ตรวจสอบสถานะ

 

 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า รวมมีผู้ใช้สิทธิ์โครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 29.1 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 43,572.1 ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมากกว่า 1.1 ล้านกิจการ

จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่

ทั้งนี้  ในวันนี้ ( 25 กุมภาพันธ์)  จะมีการโอนวงเงินสิทธิ์ งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์งวดที่ 4 จำนวน 675 หรือ 700 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันถัดไป คือศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: