Biznews

‘เมืองคอน’ สั่งปิด 4 หมู่บ้าน เชื่อมโยงคลัสเตอร์บ่อนการพนัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน)ของวันที่ 2 พ.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 48 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 409 ราย ตายเพิ่มอีก 3 ราย รักษาหาย จำนวน 43 และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ยังรักษาใน รพ. จำนวน 363 ราย

โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติสั่งผิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านบางบูชา หมู่ 1 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2-8 พ.ค.2564 โดยมีมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถานหรือสถานที่พำนักของตนเอง นอกหจากๆกด้รับอนุญาติจากพนักงานควบคุมโรค และมีผู้ต้องสงสัยว่าป่วยโควิดหรือโรคอื่นให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักวานควบคุมโรคทันที

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการควบคุมโคมติเห็นชอบให้ปิด 3 หมู่บ้าน ของ อ.ร่อนพิบูลย์ ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 บ้านวังงู ตำบลเสาธง หมู่ที่ 4 บ้านปลายสระ ตำบลควนพัง และหมู่ที่ 5 บ้านกลอง ตำบลควนพัง เป็นการชั่วคราว ระหว่าง 30 เม.ย.- 6 พ.ค.2564 ทั้งนี้ทั้ง 4 หมู่บ้านใน อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.ปากพนัง เป็นหมู่บ่านที่เชื่อมโยงกับเคสเตอร์กลุ่มเสี่ยงบ่อนการพนันที่มียอดผู้ติดเชื่อยืนยันแล้วเกิน 60 คน นอกจากนี้ยังประกาศปิดการให้บริการคลินิกนอกเวลาและแผนกผู้ป่วยนอก รพ.ศูนย์อนามัยที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช 2-4 พ.ค. 2564 ในขณะที่ประกาศให้ผู้โดยสาร 2 เที่ยวบินที่นั่งเสี่ยงติดเชื้อสังเหตุอาหารตัวเองและกักตัว 14 วัน.

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: