Biznews

เป็นเรื่อง! ห้างดังปิดป้ายห้ามขาย “มิริน” นอกเวลาที่กำหนด

บนโลกโซเชียลทวิตเตอร์ได้มีการแชร์ภาพมิรินที่ขายในห้างสรรพสินคาชื่ดังแห่งหนึ่งซึ่งก็คงไม่แปลกอะไร ถ้าไม่ได้มีการปิดป้ายรวมกับเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์

โดยโลกทวิตเตอร์ได้มีการรีทวิตภาพของมิรินที่ถูกจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่ง และได้มีป้ายประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในเวลาที่กำหนด นั่นคือ 11.00-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. เท่านั้น

 

 

จากการค้นหาข้อมูล พบว่า “มิริน” เป็นเครื่องปรุงอาหารที่จำเป็นในการประกอบอาหารของญี่ปุ่น ประกอบด้วยน้ำตาล 40-50% เป็นประเภทไวน์ข้าวคล้ายกับสาเก แต่จะลดปริมาณแอลกอฮอล์ลงจากราว 20% เหลือเพียง 14%[2] โดยมิริงนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ฮงมิริง มีแอลกอฮอลล์ 14% 2. ชิโอะมิริง มีแอลกอฮอล์และเกลือราว 1.5% เพื่อเลี่ยงภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสุดท้ายคือ 3. ชินมิริง หรือเรียกอีกอย่างว่า มิริงฟุโชมิริว ซึ่งมีแอลกอฮอล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1%

ขวดบรรจุมิริงที่ผลิตในการพาณิชย์ญี่ปุ่นในยุคเอะโดะ ชาวญี่ปุ่นดื่มมิริงโดยถือว่าเป็นสาเกหวาน หรือ เหล้าหวาน และโอโตโซะสำหรับเทศกาลปีใหม่นั้น ก็สามารถทำได้โดยการผสมเครื่องเทศที่เรียกว่า โทโซซัง ลงไปในมิริงการประกอบอาหารในภูมิภาคคันไซนั้น มิริงจะถูกต้มก่อนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ มิริงชนิดนี้เรียกว่า นิกิริมิริง เพื่อให้แอลกอฮอล์บางส่วนระเหยไป หรือในภูมิภาคคันโต มิริงถูกนำมาใช้การบำบัด นอกจากนี้บางครั้งแล้ว มิริงยังเป็นวัตถุดิบของซอสเทริยากิ

ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย

 

ที่มา Nation TV

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: