Biznews

เปิด ‘อาชีพรุ่ง-อาชีพเสริม’ รับวิถีโควิด ระลอก 3

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด (Covid 19) ระลอก 3 ในครึ่งปีแรกจนถึงขณะนี้ ยังส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดรับการดำเนินชีวิตในวิถีโควิด ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยทำการสำรวจและประเมินตลาดแรงงานช่วงโควิดระลอก 3 ชูอาชีพดาวรุ่งในวิกฤตโควิดที่ส่องแสงให้ตลาดงานยังคึกคักและทำให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆ แนะนำอาชีพเสริมสร้างรายได้เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ พร้อมอัปเดตมุมมองนายจ้างปรับโมเดลจ้างงานระยะสั้น แนะรีสตาร์ทอาชีพรุ่ง-อาชีพเสริม รับวิถีโควิด พร้อมปรับมุมมองเน้นแรงงานหางานให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างความมั่นใจร่วมฝ่าวิกฤติ

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจและประเมินภาพรวมตลาดแรงงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดในระลอกที่ 3 ของประเทศไทย ซึ่งนายจ้างและแรงงานต่างก็มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ทั่วโลกตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนธุรกิจยังเป็นกลไกสำคัญที่ตลาดงานต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีโควิด ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ทำการสำรวจและประเมินตลาดงานที่เป็นสายงานที่มีการเติบโตและมีความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังเป็นกลุ่มงานที่นำมาแนะนำเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยให้มีงานทำแม้ในยามวิกฤติ

โดยกลุ่มงานแรกคือสายงานด้านไอที ที่ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการสูงมากเพราะปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือทำงานมากขึ้นในยุคโควิด ซึ่งมีตำแหน่งงานที่ต้องการ ได้แก่ Application Developer, IT Network, IT Engineer, Programmer & Developer, IT Sales, IT Support และ IT Specialist เป็นต้น

สำหรับสายงานที่เป็นส่วนการขับเคลื่อนรายได้ให้ธุรกิจเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการสูง ได้แก่ สายงานด้านการขาย อาทิ งานขายออนไลน์ รองรับการเติบโตตลาดอีคอมเมิร์ซ และยังมีงานพัฒนาธุรกิจ เพื่อหาตลาดใหม่รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้ารับมือการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์

อีกทั้งสายงานด้านการตลาดดิจิทัลเป็นอีกหนึ่งสายงานในยุคดิจิทัลที่มีความต้องการต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำตลาดยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ยังต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ที่รู้จักกันว่า “ยูทูปเบอร์” (YouTuber) และบล็อกเกอร์ (Blocker) ซึ่งเป็นช่องทางการของการสื่อสารการตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าบริการผ่านกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งยังมีการปรับตัวของกลุ่มอาชีพต่างๆ ไปสู่การให้บริการออนไลน์ ได้แก่ เทรนเนอร์ออนไลน์ ,ติวเตอร์ออนไลน์ ,ธุรกิจให้คำปรึกษาออนไลน์ รวมทั้งสายงานการเรียนรู้และสอนแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวิถีที่หลายอาชีพมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ สายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นอีกหนึ่งสายงานที่น่าจับตาและยังเป็นอาชีพที่ตลาดมีความต้องการสูงขณะนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ งานคลังสินค้าและการขนส่ง ได้แก่ งานการจัดการคลังสินค้า, งานจัดส่งสินค้าหรือไรเดอร์, งานขับรถส่งอาหาร (Delivery) , งานขับรถส่งสินค้าและพัสดุ เป็นต้น

ทางด้านสายงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ พนักงานบัญชี, พนักงานการเงิน และงานที่ปรึกษาด้านการเงิน เป็นงานที่มีความต้องการสูงและมีความต้องการต่อเนื่องมาโดยตลอด

ส่วนทางด้านสายงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ นับว่ามีความต้องการสูงขณะนี้ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด

ทางด้านสายงานในโรงงานอุตสาหกรรม ตำแหน่งงานที่ต้องการ ได้แก่ วิศวกรและพนักงานฝ่ายผลิต ในบางอุตสาหกรรม เลือกใช้บริการในรูปแบบการจ้างงานแบบชั่วคราว หรือเป็นแบบสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม สายงานดังกล่าวถึงแม้จะได้รับผลกระทบในช่วงการปรับตัว แต่ในด้านการผลิตตามคำสั่งซื้อยังมีความต่อเนื่องอยู่เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ตามแผนการผลิตสินค้าและกำลังซื้อที่คาดการณ์ว่าจะกลับมาในช่วงปลายปี

สายงานบริการลูกค้าโดยเฉพาะงานบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ มีความต้องการสูงมากในปัจจุบันในการตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในการอำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูลและบริการต่างๆ

ส่วนสายงานมาแรงรับกระแสยุคโควิด ได้แก่ สายงานด้านประกันภัย ทั้งงานขายประกัน, งานบริการลูกค้าธุรกิจประกัน รวมถึงงานด้านประกันภัยออนไลน์ที่เติบโตอย่างมากในปัจจุบัน

 

 

นอกจากนี้ งานระยะสั้นประเภทต่างๆ ทั้งแบบชั่วคราวและสัญญาจ้างที่ต้องการแนะนำและโดดเด่นในยุคโควิดระลอก 3 คือ สายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ พนักงานส่งสินค้า, พนักงานจัดเรียงสินค้า, พนักงาน

แพ็คของเพื่อรอจัดส่ง และพนักงานแพ็คของ ส่วนสายงานธุรการและบริการลูกค้า ได้แก่ พนักงานคีย์ข้อมูล, พนักงานขายของออนไลน์ และพนักงานบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) สายงานฝั่งไอที ลูกค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มของตลาดอี-คอมเมิร์ซ ,โลจิสติกส์ ,ฟินเทค , และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม นั้นยังมีการสรรหาตำแหน่งงานด้านไอทีแบบชั่วคราวและสัญญาจ้างอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพราะเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนและต้องการบุคลากรเพื่อการขึ้นงานระบบใหม่ที่เน้นแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ตามแผนงาน ซึ่งกลุ่มงานดังกล่าวจากผลการสำรวจเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตลาดงานในยุคโควิด

คุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการของนายจ้างสำหรับงานประเภทระยะสั้น นายจ้างมีความต้องการพนักงานที่สามารถทำงานข้ามสายงานได้ และใช้เทคโนโลยีได้ดี มีการปรับตัวยอมรับ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพนักงานต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง เพราะต้องทำงานโดยไม่มีหัวหน้าทำงานเพื่อติดตามและแนะนำ พร้อมยังต้องแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี และมีมุมมองของความเป็นผู้นำในตัวเอง

การปรับตัวของแรงงานท่ามกลางยุคโควิดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง การปรับตัว การเรียนรู้ทั้งเทคโนโลยี, ระบบใหม่ๆ และการทำงานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ แรงงานควรทำความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสื่อสารอย่างเหมาะสม เพื่อให้การทำงานกับผู้อื่นเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ แม้มีข้อจำกัดเรื่องระยะห่างทางกายภาพและการทำงานระยะไกล

อย่างไรก็ตาม การวางแผนที่ดีในการรับมือวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งในส่วนของนายจ้างด้านการวางแผนกำลังคนและจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญ ตั้งแต่ มาตรการคัดกรองที่ชัดเจนและเป็นระบบ การตรวจโควิดก่อนเข้าทำงาน มาตรการในการดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งการใส่หน้ากากและการล้างมือ การสนับสนุนการฉีดวัคซีน อีกทั้ง การนำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น รวมถึง การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อหาแนวทางรับมือและเสนอความช่วยเหลือต่อไป

การเตรียมพร้อมไว้เสมอในทุกภาคส่วนทั้งภาคแรงงานและนายจ้างนำมาซึ่งการปรับตัวเพื่อรับมือในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทันเวลาทั้งนายจ้างและลูกจ้าง การวิเคราะห์สถานการณ์จากทุกมุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นที่การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้ทุกคนมีทางเลือกที่ดีขึ้น แม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้ ความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะทำให้ทุกคนผ่านสถานการณ์ปัจจุบันและพร้อมที่จะไปสู่ภาวะปกติต่อไปอย่างประสบความสำเร็จ

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: