Biznews

เปิดไทม์ไลน์ต่างชาติติดโควิด หลังพ้นกักตัว 14 วันที่เกาะสมุย

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศจำนวน 1 ราย ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เบื้องต้น เป็นชาวต่างชาติ หญิงชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้เข้ารับการกักตัวมาแล้ว 14 วัน แต่พบติดเชื้อในภายหลังจากการเดินทางไปที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

นายแพทย์ โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แถลงเป็นทางการว่า ยืนยันชาวฝรั่งเศส เพศหญิง อายุ 57 ปี ติดโรคโควิด-19 หลังจากได้รับการรายงานในเบื้องต้นต้นว่า พบนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส เป็นผู้หญิง 1 คน มีการตรวจพบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
จากการสอบสวนเส้นทางและเวลาของหญิงฝรั่งเศสคนดังกล่าว พบว่า หญิงคนดังกล่าวพร้อมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งหมด 3 คน ได้เดินทางจากเมืองลิโมเกส (Limoges) ประเทศฝรั่งเศส ด้วยเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG933 มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา จากนั้นเข้าสู่ระบบการกักตัว 14 วันในสถานที่กักตัวประเภท ASQ หรือสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ เป็นสถานที่กักตัวของโรงแรมเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล) ในช่วงกักตัว 14 วัน พบว่ามีการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง คือในวันที่ 3 และ 11 ตุลาคม ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น หญิงคนดังกล่าวพร้อมสมาชิกในครอบครัวคือว่าผ่านเกณฑ์การไม่เป็นผู้ติดโรคโควิด-19 เมื่อถึงวันที่ 11 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันครบกำหนดกักตัว 14 วัน
วันที่ 15 ตุลาคม หญิงคนดังกล่าวเดินทางไปสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนสาทรใต้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้ออกเดินทางไปเกาะสมุยด้วยเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG617 เข้าที่พักเป็นบ้านส่วนตัวด้วยรถยนต์ส่วนตัวของเพื่อนที่มารับส่ง
วันที่ 17 ตุลาคม เป็นวันที่พบอาการของโรคโควิด-19 เริ่มจาก หญิงฝรั่งเศสอายุ 57 ปี คนดังกล่าวมีไข้ ไอ เสมหะ และปวดกล้ามเนื้อตามตัว ในวันเดียวกัน หญิงคนนี้ไปเข้าห้าง Big C และร้าน 7-11 ใกล้กับบ้านที่พักที่อยู่บนเกาะสมุย
วันที่ 20 ตุลาคม เป็นวันแรกที่หญิงคนนี้เข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลชื่อว่า โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ถัดมาวันที่ 21 ตุลาคม หญิงชาวฝรั่งเศสออกจากโรงพยาบาลดังกล่าว และผลตรวจหาเชื้อพบว่า มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการตรวจแบบ PCR ดังนั้น โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยจึงส่งตัวอย่างเชื้อดังกล่าวไปตรวจครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 22 ตุลาคม โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งผลยืนยันว่า พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปยืนยันชัดเจนว่า หญิงชาวฝรั่งเศสวัย 57 ปี ติดโรคโควิด-19 ขณะที่ ผลการตรวจหาเชื้อในตัวของสามี และลูกรวม 2 คน ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 23 ตุลาคม โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังรอผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตัวเพื่อนของหญิงชาวฝรั่งเศสรายนี้
สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับหญิงชาวฝรั่งเศสที่ติดโรคโควิด-19 นั้น พบว่ามี 15 ราย ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ได้แก่ สามีและลูก รวม 2 ราย ซึ่งผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้โดยสารบนเที่ยวบินบางกอกแอร์เวย์ส 10 ราย และลูกเรือ 2 ราย และกลุ่มสุดท้าย มี 1 ราย คือเพื่อนที่ไปรับส่งจากสนามบินสมุย ขณะที่ กลุ่มเสี่ยงต่ำมีจำนวน 21 ราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ทำการรับการรักษาหญิงฝรั่งเศสรายนี้
ทั้งนี้ สาเหตุและแหล่งที่แพร่โรคโควิด-19 ทำให้หญิงชาวฝรั่งเศสรายนี้ติดโรคโควิด-19 เมื่อไปถึงเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงไม่มีผลการสอบสวนที่ยืนยันได้อย่างชัดเจน นายแพทย์ โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ป่วยหญิงชาวฝรั่งเศสรายนี้อาจติดเชื้อมาจากสนามบินนอกประเทศไทย สำหรับกรณีนี้ ถือว่าเป็นการติดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เนื่องจากตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากเข้ามาอยู่ในประเทศไทยรวม 17 วัน

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: