Biznews

เปิดรายชื่อ 2 เขตกทม.ใส่หน้ากากกัน’โควิด’น้อยกว่า 90% เสี่ยงแพร่เชื้อ!

นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า  จากการนำระบบ AI มาใช้ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัยโดยใช้กล้อง CCTV จับภาพจากการสำรวจ 30 สำนักงานเขตของกรุงเทพฯ ช่วงวันที่ 20 ก.พ.-4 มี.ค.64 พบว่า มีประชาชนใส่หน้ากากได้ถูกต้อง 96.03% ใส่ไม่ถูกต้อง 2.36% และไม่ใส่หน้ากาก 1.61%

โดยประชาชนใน 17 สำนักงานเขตใส่หน้ากากมากกว่า 95% อีก 11 สำนักงานเขตใส่หน้ากาก 90-95% และประชาชนใน 2 สำนักงานเขต คือ เขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม ใส่หน้ากากน้อยกว่า 90% ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลเพราะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้

ขณะที่ ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศนับตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-7 มี.ค.64 มีผู้ได้รับวัคซีนไปแล้ว 27,497 ราย ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข รวม อสม.จำนวน 23,564 ราย, เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยจำนวน 2,7520 ราย, ผู้มีโรคประจำตัวจำนวน 52 ราย, ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจำนวน 91 ราย และอยู่ระหว่างระบุกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,040 ราย

 

ด้านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิปร วิประกษิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล​ กล่าวว่า หลังจากมีการฉีดวัคซีน covid-19 ในประเทศไทยมาครบ 7 วัน อาการแพ้กับอาการไม่พึงประสงค์มีความแตกต่างกัน

โดยปกติวัคซีนหรือยาหรือสารเคมีใดๆก็ตามที่ใช้กับร่างกายทุกๆชนิดไม่เฉพาะแต่วัคซีนถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายของเราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเข้าไปในร่างกายต้องมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น โดยปฏิกิริยาหลังการฉีดวัคซีนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1 กลุ่มอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีนซึ่งเกิดขึ้นได้จากยาหรือวัคซีนทุกประเภท กลุ่มที่ 2 คืออาการแพ้ ซึ่งคนทั่วไปเกิดอาการไม่พึงประสงค์กับวัคซีนได้แต่ไม่จำเป็นต้องแพ้วัคซีนเสมอไป การแพ้ก็มีระดับความรุนแรงต่างกัน

 

 

 

 

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: