Biznews

เปิดภาพ’ตลาดนัดจตุจักร’เปิดบริการอีกครั้ง พร้อมมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม

บรรยากาศวันแรกของการเปิดขายสินค้าในตลาดนัดจตุจักร หลังจากที่ต้องปิดการค้ามาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม เพื่อป้องกันโควิด-19 โดยตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ มีผู้ค้าทยอยมาเปิดร้านและตรวจสอบสินค้า ขณะที่มีนักท่องเที่ยวบางตา ท่ามกลางมาตรการป้องกันโรคและการรักษาระยะห่างทางสังคม

สำหรับการจัดพื้นที่ในตลาดนัด หากเดินเท้าจะเข้าออกได้ 6 จุด คือ บริเวณประตู 1 ด้านถนนกำแพงเพชร 2, บริเวณประตู 2 ด้านถนนกำแพงเพชร 3, บริเวณประตู 3 ด้านถนนพหลโยธิน, บริเวณประตูทางเข้า-ออก สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน, บริเวณประตูทางเข้า-ออก ติดห้างมิกซ์ และบริเวณประตูทางเข้า-ออก ติดตลาดจตุจักรพลาซ่า (เจ เจมอลล์)แต่หากเป็นการนำรถเข้ามา จะสามารถเข้าได้เฉพาะประตู 1, 2 และ 3

 

ซึ่งทุกจุดเจ้าหน้าที่จะมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลล้างมือ รวมถึงบริการอ่างล้างมือตามจุดต่าง ๆ หากใครที่มีอุณภูมิร่างกายสูง ก็จะให้นั่งรอแล้ววัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้ง

 

ทุกคนที่เข้ามาในตลาดนัดจตุจักรจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างตามสัญลักษณ์ ขณะที่ร้านค้าขนาดเล็กให้ลูกค้าเข้าร้านได้ครั้งละ 5 คน ร้านค้าขนาดใหญ่ให้เข้าครั้งละไม่เกิน 10 คน ส่วนร้านอาหารต้องจัดเว้นระยะห่างและเน้นให้ซื้อกลับบ้าน หากร้านใดมีที่นั่งทานอาหารในร้าน ให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือมีฉากกั้นเพื่อความปลอดภัย

 

ที่มา js100

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: