CSR

เปิดบ้าน “สยามพิวรรธน์”  ผู้ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์”

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ “ไอคอนสยาม”  และ สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ตอกย้ำจุดยืนการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน 

สยามพิวรรธน์พร้อมที่จะขยายผลต่อยอดจากการได้รับรางวัล Green Leadership ด้วยการยกระดับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบของการจัดการขยะเป็นศูนย์ (zero waste) โดยสามารถจัดการขยะได้แบบ 360 องศา เพื่อที่จะสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน เป็นหน้าที่ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบ สยามพิวรรธน์เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด  และกว่า10 ปีที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ ได้นำหลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle มาใช้ในการสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการ

 

โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการขยะ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ที่สยามพิวรรธน์ลงมือทำอย่างจริงจัง  จนทำให้ได้รับการชื่นชมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการขยะว่าเป็นองค์กรที่มีระบบการคัดแยกขยะที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรที่สุด  โดยในปีนี้ สยามพิวรรธน์ ได้ยกระดับการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะแบบ 360 องศา เพื่อเป้าหมาย “การจัดการขยะเป็นศูนย์ (zero waste)”  เริ่มตั้งแต่การรณรงค์ให้ลูกค้าและประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม เข้าใจและเรียนรู้ที่จะคัดแยกขยะ การสร้างระบบคัดแยกขยะที่ครบวงจร เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิลให้กลายเป็นวัตถุดิบ จนสามารถนำมาเข้ากระบวนการอัพไซคลิ่งเพิ่มมูลค่าได้”

ในปีนี้สยามพิวรรธน์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนมากมาย จัดโครงการเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเรียนรู้ และเข้าใจหลักการของการแยกขยะ เริ่มจาก

  1. โครงการ ‘ส่งพลาสติกกลับบ้าน’ ร่วมกับ เครือข่ายความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) สร้างโมเดลต้นแบบการเรียกคืนขยะพลาสติกที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนเพื่อทำการแยก ทำความสะอาด ขยะพลาสติกประเภทต่างๆ จากที่บ้านแล้วนำมาหยอดในจุดบริการที่สยามพิวรรธน์จัดให้
  2. โครงการ ‘มือวิเศษ x ถังวน’ ร่วมกับ พีพีพี พลาสติก (PPP Plastics) ที่เปิดให้ประชาชนนำขยะพลาสติกประเภทยืดมาส่งคืนให้นำกลับไปรีไซเคิล
  3. โครงการ ‘Recycle Collection Center’ ร่วมกับ TRBN จัดทำจุด Drop-Off Point ขยะประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำไปรีไซเคิล โดยเปิดให้ประชาชนสามารถนำขยะที่คัดแยกขยะแล้วมาทิ้งที่ Recycle Collection Center แห่งนี้ ซึ่งความโดดเด่นและพิเศษของศูนย์นี้คือการที่จุด Drop-Off Point ผลิตจากกระบวนการอัพไซคลิ่ง โดยเป็นความร่วมมือของบริษัท เบสท์โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ดั๊ก ยูนิต จำกัด พร้อมได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์ชั้นนำ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย  บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ เราตั้งใจให้ศูนย์นี้เป็นต้นแบบที่จะส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักจัดการทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้ว และนำมาส่งมอบให้กับศูนย์รีไซเคิล หรือ เจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลต่อไป

การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง คือจุดเริ่มต้นวงจรการจัดการขยะที่สมบูรณ์ ซึ่งในขั้นตอนหลังจากที่ได้ทำการคัดแยกขยะแล้ว สยามพิวรรธน์จะทำการส่งต่อขยะเหล่านี้ไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ด้วยการเชื่อมโยงกับ ร้านรับซื้อขยะ หรือ ศูนย์รีไซเคิล ให้พบกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำ อาทิ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี ที่จะนำขยะพลาสติกประเภท PET และ PE เข้าสู่ขั้นตอนของการผลิตวัตถุดิบเพื่อจำหน่ายต่อให้กับผู้ผลิตสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อเข้ากระบวนการอัพไซคลิ่ง และดีไซน์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ ที่จะนำขยะพลาสติกประเภท Multi-layer ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งเหล่านี้บางส่วนจะถูกนำมาจำหน่ายในพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลก “อีโค่โทเปีย” ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่

สยามพิวรรธน์ยังคงเดินหน้า เป็นองค์กรที่สร้างคุณค่า ต่อผู้คน ชุมชนสังคม ประเทศชาติ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนในวงกว้าง ตลอดจนยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” พร้อมเป็นต้นแบบที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: