AutoBiznews

เบาะๆ! “โตโยต้า”คาดรถยนต์รวมในประเทศทะลุ 1 ล้านคัน

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2561 พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2562 ว่า ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2561 เติบโตเพิ่มขึ้น 19.2% โดยมียอดขายอยู่ที่ 1,039,158 คัน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ผลักดันให้ GDP ของประเทศไทยเติบโต 4.2%* ส่งผลให้มียอดขายเกินหนึ่งล้านคันเป็นครั้งที่สามในประวัติศาสตร์ของตลาดรถยนต์ไทย

สถิติการขายรถยนต์ ในปี 2561**

   ยอดขายปี 2561 เปลี่ยนแปลง      เทียบกับปี 2560
Ž ปริมาณการขายรวม   1,039,158 คัน    +19.2%
Ž รถยนต์นั่ง      397,542 คัน    +14.8%
Ž รถเพื่อการพาณิชย์      641,616 คัน    +22.1%
Ž รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)      511,676 คัน    +20.6%
Ž รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)      447,069 คัน    +22.6%

โดยโตโยต้ามียอดขาย 315,113 คัน เติบโต 31.2% โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 30.3% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.8 จุด  แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 112,394 คัน เพิ่มขึ้น16.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 202,719 คัน เพิ่มขึ้น 41.2% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 177,047 คัน เพิ่มขึ้น 32.7%

*หมายเหตุ: ตัวเลขการเติบโตของ GDP เป็นตัวเลขประมาณการ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

**หมายเหตุ: ตัวเลขยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2561 เป็นตัวเลขประมาณการ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

 

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2561

ยอดขายปี 2561    เปลี่ยนแปลง       ส่วนแบ่งตลาด       ส่วนแบ่งตลาด

                 เทียบกับปี 2560                                      เติบโต (จุด)       

 • ปริมาณการขายโตโยต้า                315,113 คัน      +31.2%              3%           +2.8*
 • รถยนต์นั่ง                                   112,394 คัน      +16.3%              3%           +0.4*
 • รถเพื่อการพาณิชย์                       202,719 คัน      +41.2%              6%           +4.3*
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 177,047 คัน      +32.7%              6%           +3.2*
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 150,928 คัน +37.2%              8%           +3.6*

ด้านการส่งออกโตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 293,940 คัน ลดลง 1.8% คิดเป็นมูลค่า 154,560 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องยนต์ มูลค่า 119,284 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 273,844 ล้านบาท ลดลง 2.6% นอกจากนี้ยอดการผลิตสำหรับการขายภายในประเทศและการส่งออกจำนวน 588,939 คัน เพิ่มขึ้น 12.5%

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2562 มร.ซึงาตะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2562 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 1,000,000 คัน เนื่องจากการลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ในตลาดรถยนต์”

 

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2562

ยอดขาย                  เปลี่ยนแปลง      

                                                                                        ประมาณการปี 2562        เทียบกับปี 2561                                             

 • ปริมาณการขายรวม 1,000,000 คัน       -3.8%
 • รถยนต์นั่ง                         384,900 คัน      -3.2%
 • รถเพื่อการพาณิชย์                           615,100 คัน      -4.1%
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 494,500 คัน      -3.4%
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)               430,500 คัน       -3.7 %

โดยโตโยต้าตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 330,000 คัน เพิ่มขึ้น 4.7% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 120,400 คัน เพิ่มขึ้น 7.1% รถเพื่อการพาณิชย์ 209,600 คัน เพิ่มขึ้น 3.4% และ รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 180,500 คัน เพิ่มขึ้น 2%

ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2562

ยอดขายปี 2561           เปลี่ยนแปลง       ส่วนแบ่งตลาด      

 • ปริมาณการขายรวม                  330,000 คัน         +4.7%             0%
 • รถยนต์นั่ง                  120,400 คัน         +7.1%              3%
 • รถเพื่อการพาณิชย์                 209,600 คัน        +3.4%              1%
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)                   180,500 คัน      +2.0%              5%
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)                  154,000 คัน      +2.0%              8%

 

*หมายเหตุ: ตัวเลขยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2561 เป็นตัวเลขประมาณการ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

 

สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของโตโยต้าในปีนี้ คาดการณ์ไว้ว่าปริมาณการส่งออกจะอยู่ที่ 270,000 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 8% คิดเป็นมูลค่า 137,303 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องยนต์ มูลค่า 120,662 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 257,965 ล้านบาท ลดลง 5.8% โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รวมถึงตลาดในกลุ่มประเทศอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ นอกจากนี้แผนการผลิตสำหรับการขายภายในประเทศและการส่งออกจะอยู่ที่ 577,000 คัน ลดลง 2%

นอกจากนี้ โตโยต้ายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงเริ่มการผลิตแบตเตอรี่ไฮบริดในประเทศให้เร็วขึ้นโดยจะเริ่มการผลิตที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ในเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมทั้งโตโยต้ายังได้ริเริ่มโครงการการจัดการแบตเตอรี่ทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. Rebuilt : คือ การนำแบตเตอรี่ใช้แล้วมาทำการคัดแยกโมดุล (เซลล์) ที่ยังสามารถใช้งานได้ นำมารวบรวมและจัดเรียงใหม่ ประกอบเป็นแบตเตอรี่ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง
 2. Reuse : คือ การนำแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วมาทำการคัดแยกโมดุล (เซลล์) ที่ยังคงมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานไฟฟ้า นำมาประกอบเข้ากับระบบ BMS (Battery management system) ที่ควบคุมการรับและจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บพลังงานงานสำรอง (Energy storage)
 3. Recycle : กรณีที่โมดุลที่ผ่านการคัดแยกไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ จะถูกนำไปผ่านกระบวนการเผาเพื่อคัดแยกแร่ธาตุ และนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ก้อนใหม่

โครงการที่กล่าวมานี้จะช่วยลดการเกิดขยะและเสริมสร้างให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในประเทศ ภายใต้แนวคิดการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณการนำเข้าแบตเตอรี่และยังช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฮบริดได้อีกด้วย

 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนธันวาคม 2561*

 • ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 111,000 คัน เพิ่มขึ้น 4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      31,152 คัน      ลดลง        0.7%        ส่วนแบ่งตลาด 28.1%*

อันดับที่ 2 อีซูซุ          21,923 คัน      เพิ่มขึ้น       42%        ส่วนแบ่งตลาด 19.8%*

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       13,289 คัน      ลดลง       8.1%         ส่วนแบ่งตลาด 12.0%*

 • ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 38,200 คัน ลดลง 8%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า       9,264 คัน      ลดลง      12.8%        ส่วนแบ่งตลาด 24.3%*

อันดับที่ 2 โตโยต้า      9,211 คัน      ลดลง      24.8%        ส่วนแบ่งตลาด 24.1%*

อันดับที่ 3 นิสสัน         4,844 คัน     เพิ่มขึ้น      7.8%        ส่วนแบ่งตลาด 12.7%*

 • ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 72,800 คัน เพิ่มขึ้น 8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      21,941 คัน      เพิ่มขึ้น    14.6%         ส่วนแบ่งตลาด 30.1%*

อันดับที่ 2 อีซูซุ           21,923 คัน      เพิ่มขึ้น      42%         ส่วนแบ่งตลาด 30.1%*

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      5,987 คัน      ลดลง       6.1%         ส่วนแบ่งตลาด  8.2%*

 • ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 58,724 คัน เพิ่มขึ้น 16.4%

อันดับที่ 1 อีซูซุ           20,158 คัน     เพิ่มขึ้น     44.2%        ส่วนแบ่งตลาด 34.3%*

อันดับที่ 2 โตโยต้า      19,429 คัน     เพิ่มขึ้น      7.5%        ส่วนแบ่งตลาด 33.1%*

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ        5,987 คัน     ลดลง      6.1%         ส่วนแบ่งตลาด 10.2%*

                               *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 7,198 คัน

โตโยต้า 2,324 คัน – มิตซูบิชิ 1,486 คัน – อีซูซุ 1,393 คัน – ฟอร์ด 955 คัน* –  เชฟโรเลต 728 คัน

 5.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 51,526 คัน เพิ่มขึ้น 21.1%

อันดับที่ 1 อีซูซุ           18,765 คัน     เพิ่มขึ้น     48.3%        ส่วนแบ่งตลาด 36.4%*

อันดับที่ 2 โตโยต้า      17,105 คัน     เพิ่มขึ้น     16.4%        ส่วนแบ่งตลาด 33.2%*

อันดับที่ 3 ฟอร์ด          4,928 คัน*   ลดลง        8.7%*       ส่วนแบ่งตลาด  9.6%*

 

                *หมายเหตุ: สถิติการจำหน่ายรถยนต์รวมปี 2561 เป็นตัวเลขประมาณการ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

 

 • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561*

1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 1,039,158 คัน เพิ่มขึ้น 19.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      315,113 คัน    เพิ่มขึ้น     31.2%        ส่วนแบ่งตลาด 30.3%*

อันดับที่ 2 อีซูซุ          177,864 คัน    เพิ่มขึ้น     10.8%        ส่วนแบ่งตลาด 17.1%*

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      128,290 คัน    เพิ่มขึ้น      0.4%        ส่วนแบ่งตลาด 12.3%*

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 397,542 คัน เพิ่มขึ้น 14.8%                                

        อันดับที่ 1 โตโยต้า       112,394 คัน    เพิ่มขึ้น     16.3%        ส่วนแบ่งตลาด 28.3%*

        อันดับที่ 2 ฮอนด้า      95,793 คัน     เพิ่มขึ้น      0.8%        ส่วนแบ่งตลาด 24.1%*

       อันดับที่ 3 มาสด้า       51,257 คัน      เพิ่มขึ้น     39.4%        ส่วนแบ่งตลาด 12.9%*

3.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 641,616 คัน เพิ่มขึ้น 22.1%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า      202,719 คัน    เพิ่มขึ้น     41.2%        ส่วนแบ่งตลาด 31.6%*

อันดับที่ 2 อีซูซุ           177,864 คัน    เพิ่มขึ้น    10.8%        ส่วนแบ่งตลาด 27.7%*

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        65,842 คัน*    เพิ่มขึ้น    18.5%*        ส่วนแบ่งตลาด 10.3%*

4.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

    ปริมาณการขาย 511,676 คัน เพิ่มขึ้น 20.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      177,047 คัน    เพิ่มขึ้น     32.7%        ส่วนแบ่งตลาด 34.6%*

อันดับที่ 2 อีซูซุ           162,132 คัน    เพิ่มขึ้น     10.9%        ส่วนแบ่งตลาด 31.7%*

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        65,145 คัน*    เพิ่มขึ้น     23.7%*       ส่วนแบ่งตลาด 12.7 %*

                               *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน : 64,607 คัน

โตโยต้า 26,119 คัน – มิตซูบิชิ 12,982 คัน – อีซูซุ 12,554 คัน – ฟอร์ด 9,628 คัน* – เชฟโรเลต 2,196 คัน

5.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 447,069 คัน เพิ่มขึ้น 22.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า                 150,928 คัน   เพิ่มขึ้น    37.2%         ส่วนแบ่งตลาด 33.8%*

อันดับที่ 2 อีซูซุ          149,578 คัน   เพิ่มขึ้น    11.8%         ส่วนแบ่งตลาด 33.5%*

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        55,517 คัน*    เพิ่มขึ้น   24.7%          *         ส่วนแบ่งตลาด 12.4%*

 

              *หมายเหตุ: สถิติการจำหน่ายรถยนต์รวมปี 2561 เป็นตัวเลขประมาณการ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: