Biznews

“เทสโก้โลตัส”ประเทศไทยออกแถลงการณ์ กรณีข่าวขายกิจการ

หลังจากที่เทสโก้ ค้าปลีกรายใหญ่สัญชาติอังกฤษส่งสัญญาณในการปรับแผนธุรกิจในเอเชีย ซึ่งอาจจะส่งผลถึงการขายกิจกาารในไทย และมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่า บริษัทกำลังทบทวนแผนธุรกิจในเอเชีย และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะขายกิจการเทสโก้ในไทย และมาเลเซีย ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้นั้น 

 

ล่าสุด เทสโก้ โลตัส ประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ใจความดังนี้

 

แถลงการณ์จากกลุ่มเทสโก้
8 ธันวาคม 2562

กลุ่มเทสโก้ (Tesco PLC) ขอแจ้งว่า ตามที่มีผุ้สนใจในธุรกิจของเทสโก้ในเอเชีย กลุ่มเทสโก้จึงได้เริ่มทำการศึกษาความเป็นไปได้ของกลยุทธ์รูปแบบต่างๆ สำหรับธุรกิจในประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการขายธุรกิจทั้งสองแห่งนี้

อย่างไรก็ตาม การศึกษาความเป็นไปได้ของกลยุทธ์รูปแบบต่างๆยังอยู่ในระยะเบื้องต้น และยังไม่มีการตัดสินใจใดๆสำหรับอนาคตของธุรกิจของเทสโก้ในประเทศไทยและมาเลเซีย รวมทั้งไม่มีการยืนยันว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นในทิ่สุด ทั้งนี้ จะมีการประกาศข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: