Biznews

เดิมพันเราสูงเกินไปที่จะยอมแพ้ง่ายๆ!’หมอแก้ว’ เปิดปฏิบัติการ’กรุงเทพสู้โควิด’

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส์ ส่วนตัว ชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่กำลังประสบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนักหน่วงในเวลานี้ โดยระบุข้อความว่า 

‘ปฏิบัติการกรุงเทพสู้โควิด
.
ในปฏิบัติการนี้ใครควรทำอะไรบ้าง
.
หากท่านเป็นประชาชนทั่วไป ท่านสามารถช่วยได้โดยการพักอยู่กับบ้าน ทำงานที่บ้าน ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงการนำมือมาจับหน้า ตา จมูกปาก รับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง หยุดปาร์ตี้ ตลอดจนช่วยตักเตือนและสนับสนุนคนรู้จักให้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม
.
ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการ ท่านสามารถช่วยได้โดยการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของท่านทำงานที่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อนุญาตให้มีการทำงานเหลื่อมเวลา จัดระบบการเฝ้าระวังการป่วยของเจ้าหน้าที่ จัดระบบการคัดกรองอุณภูมิเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าทำงาน จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึงในสถานที่ทำงาน สนับสนุนให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่ทำงาน ปรับปรุงห้องรับประทานอาหารให้มีความปลอดภัย เหลื่อมเวลาการรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวกับเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญกับภาครัฐ
.
หากท่านเป็นเจ้าของห้องสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อหรือซุเปอร์มาร์เก็ต ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกรุงเทพปลอดภัยไร้โควิด ได้โดยจัดระบบคัดกรองอุณหภูมิสำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน ติดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึง เพิ่มการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น รถเข็น ตะกร้า เป็นต้น จำกัดจำนวนผู้เข้าซื้อสินค้า เพิ่มจำนวนพนักงานคิดเงิน สนับสนุนให้ให้พนักงานและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
.
หากท่านเป็นเจ้าของร้านอาหาร ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกรุงเทพปลอดภัยไร้โควิด ได้โดยการสนับสนุนให้ลูกค้าสั่งอาหารไปทานที่บ้าน สั่งซื้ออาหารผ่านระบบออนไลน์ จัดระบบคัดกรองอุณหภูมิสำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน ติดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ทั่วถึง เพิ่มการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและสถานที่ประกอบอาหาร ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร ช้อน ส้อม และจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อลดการสัมผัสและการปนเปื้อนเชื้อ ควรประกอบอาหารให้สุกด้วยความร้อน จำกัดจำนวนคนเข้ามาในบริเวณร้านอาหาร ปรับปรุงระบายอากาศ จัดโต๊ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถนั่งห่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร ติดตั้งฉากกั้นระหว่างโต๊ะอาหารหรือเว้นระยะห่างโต๊ะอาหาร สนับสนุนให้พนักงานสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในร้านอาหาร ผู้ปรุงประกอบอาหาร ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เจ้าของร้านอาหาร หรือผู้สัมผัสอาหาร หากมีอาการป่วย ให้หยุดปฏิบัติงานทันที สนับสนุนให้จ่ายเงินแบบ e-payment
.
กิจการอื่นๆ สามารถช่วยได้โดยอาศัยหลักการ
.
1. การลดโอกาสที่จะมีผู้ติดเชื้อเข้ามาในสถานประกอบการ ด้วยการของให้เจ้าหน้าที่ที่มีประวัติเสี่ยงทำงานที่บ้าน และการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้ามาใช้บริการและเจ้าหน้าที่

2. คงการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลต่อไป ด้วยมาตรการให้พนักงานทำงานจากบ้านให้มากที่สุด การเหลื่อมเวลาทำงาน การักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น การจัดโต๊ะรับประทานอาหารให้ห่างกัน การจัดให้ผู้มารับบริการยืนรอคิวห่างกัน การให้คนทำงานอยู่ห่างกัน เป็นต้น
.
3. การออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งสามารถทำได้โดยการนำอุปกรณ์ (เช่น แผงทึบ) มากั้นเพื่อให้แต่ละบุคคลอยู่ห่างกัน และลดโอกาสที่จะมีละอองฝอยน้ำลายจะกระจายถึงกัน การปรับปรุงระบบระบายอากาศของสถานประกอบกิจการ
.
4. การปรับปรุงระบบงานเพื่อให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความเสี่ยงต่ำลง ลดโอกาสที่จะสัมผัสกันโดยตรง และลดโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อทางอ้อม เช่น การปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถใช้เวลาสั้นที่สุดในการทำธุรกรรม การคัดกรองอาการไข้และไอของผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกวัน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ (เช่น ระบบการนัด ระบบการสั่งอาหารโดยไม่จำเป็นต้องใช้พนักงาน เป็นต้น) อย่างเหมาะสม การทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และพื้นผิวสัมผัสที่ผู้คนมักสัมผัสกันบ่อยๆ เป็นต้น
.
5. การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล นั่นคือ การให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการสวมใส่หน้าการผ้า หรือสวมใส่เฟสชีลตามความเหมาะสม
.
ต่างคนต่างทำ ทำในส่วนที่ตัวเองสามารถ ทำให้ดีที่สุด
ประสานแรงกาย ประสานแรงใจ
เดิมพันเราสูงเกินไปที่จะยอมแพ้ง่ายๆ
ดูแลตัวเอง ดูแลคนในครอบครัว ดูแลคนที่เรารัก ให้ทุกคนปลอดภัย

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: