Biznews

‘เซ็นทรัล’ แจงวุ่น เปิดห้าง 1 พ.ค.ขึ้นอยู่กับรัฐบาล

ดูเหมือนไม่ใช่แค่ภาครัฐที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร ล่าสุด ยักษ์ใหญ่วงการค้าปลีกชื่อดังอย่าง’เซ็นทรัล’ก็ประสบปัญหาเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้มีจดหมายแจ้งไปยังคู่ค้า พันธมิตรเตรียมพร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการได้ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ 

จากกรณี วันที่ 18 เมษายน 2563 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ส่งจดหมายถึงคู่ค้าและพันธมิตรทางการค้า แจ้งเรื่องเตรียมการเปิดให้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ตามที่คาดว่าจะเปิดบริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ในเวลาเปิด – ปิด ตามปกติของแต่ละสาขา

โดยให้เตรียมความพร้อมของพนักงานให้กลับมาขายสินค้าได้ทันกำหนด และขอให้ตรวจเช็กสุภาพและความพร้อมของพนักงานก่อนเข้ามาทำงานที่สาขา และให้พนักงานเข้ารายงานตัวที่สาขาในวันที่ 28 เมษายน 2563 จากจดหมายดังกล่าว ทำให้มีการตีความว่า ห้างเซ็นทรัล ทั่วประเทศ จะกลับเปิดให้บริการตามปกติแล้ว ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กล่าวว่า เป็นเพียงการตีความตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่บังคับใช้อยู่ขณะนี้ เนื่องจากมีระยะสิ้นสุดคือวันที่ 30 เมษายน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะขยายเวลาต่อไปหรือผ่อนคลาย ต้องรอมติจากที่ประชุม ศบค. ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อมูลสถานการณ์และพฤติกรรมของประชาชน ณ วันที่ใกล้ ๆ 30 เมษายน อีกครั้งว่าเป็นอย่างไร ซึ่งต้องร่วมมือกันให้ยอดผู้ติด COVID 19 ต่ำลงไปอีกเรื่อย ๆ

ล่าสุด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีจดหมายของบริษัทฯ ส่งถึงร้านค้าและคู่ค้าเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานในกรณีที่อาจจะมีการเปิดห้างฯ ดังนี้

‘ตามที่บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด มีจดหมายลงวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึงร้านค้าและคู่ค้า ของบริษัทฯ โดยสืบเนื่องจากการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้มีการปิดห้างสรรพสินค้าชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทฯ จึงได้ออกจดหมายเพื่อเป็นการแจ้งล่วงหน้า และเตรียมความพร้อม ในกรณีที่รัฐบาลอนุมัติให้ห้างฯ เปิดทำการได้ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้กำหนดการวันเปิดของห้างฯ ขึ้นอยู่กับการประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลเท่านั้น

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนทำให้มีการปิดห้างฯ เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ ดังนั้นการจะกลับมาเปิดห้างฯ อีกครั้งเพื่อให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอน และระเบียบต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นของห้างฯ รวมถึงมาตรการของรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทางบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า เราตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน รวมถึงพนักงานในร้านค้าทุกคนเป็นอันดับแรก เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการมาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยบริษัทฯ ได้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันขั้นสูงสุดตามแนวทางการควบคุมการแพร่กระจายของโรคตามแนวทางของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด’

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: