Biznews

“เซ็นทรัลฯ” ชวดชิงสัมปทานดิวตี้ฟรีดอนเมือง เหตุมีคดีฟ้องร้อง ทอท.

ยังคงเป็นปรากฏการณ์ดราม่าต่อเนื่องในศึกการประมูลดิวตี้ฟรีต่อเนื่องสำหรับค้าปลีกยักษ์ใหญ่อย่างเซ็นทรัลพัฒนาหรือซีพีเอ็นที่ก่อนหน้านี้เปิดศึกกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือทอท.กรณีการเปิดห้างสุดหรูอย่างเซ็นทรัลวิลเลจส่งผลให้อาจหมดสิทธิ์ยื่นประมูลพื้นที่ดิวตี้ฟรีสนามบินดอนเมืองเนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติที่ทอท.กำหนดไว้ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนให้เข้าร่วมประมูลงานให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) สนามบินดอนเมือง1 สัญญา เป็นเวลา 10 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565-31 มี.ค.2576

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.บอกว่า เบื้องต้น ทอท.ประเมินผู้เข้าประมูลดิวตี้ฟรีสนามบินดอนเมือง น่าจะมีจำนวนใกล้เคียงกับการประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อต้นปี 2562 ที่มีเอกชนสนใจจำนวน 5 ราย

สำหรับรายละเอียดของเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) ทอท.ยังยึดตามกรอบกำหนดเช่นเดียวกับทีโออาร์ดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิและโครงการประมูลอื่น โดยเฉพาะประเด็นคุณสมบัติของเอกชนที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทในประเด็นของสัญญาหรือข้อกฎหมายกับ ทอท.ที่ถึงขั้นฟ้องร้องในกระบวนการศาลหรืออนุญาโตตุลากร ในขณะที่ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน

ข้อกำหนดดังกล่าวส่งผลให้การประมูลดิวตี้ฟรีดอนเมืองครั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น จะเข้าร่วมประมูลไม่ได้ เพราะมีข้อพิพาทกับ ทอท.จึงไม่เข้าตามเกณฑ์

 

ทั้งนี้ ทอท.ได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอดังนี้ 

1. นิติบุคคลไทยรายเดียว หรือหลายรายรวมกลุ่มเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการร่วมลงทุน (Consortium) ที่มีผู้รับผิดชอบหลัก (Lead Firm) เป็นนิติบุคคลไทย ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

2. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือสมาชิกในกลุ่มต้องไม่เป็นผู้ถูก ทอท.บอกเลิกสัญญาหรือมีหนี้ค้างชำระ หรือต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทในประเด็นของสัญญาหรือข้อกฎหมายกับ ทอท.ที่ถึงขั้นฟ้องร้องในกระบวนการศาลหรืออนุญาโตตุลาการ

3. ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในไทย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการในปัจจุบัน มีประสบการณ์บริหารดิวตี้ฟรีในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ในพื้นที่เดียวกันไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการในปัจจุบัน เป็นต้น

4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

5. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นรายเดียวกันกับผู้ซื้อเอกสาร

ทั้งนี้ ทอท. ได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนให้เข้าร่วมประมูล “งานให้สิทธิ์ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ณ สนามบินดอนเมือง” จำนวน 1 สัญญา เป็นเวลา 10 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 ถึง 31 มี.ค.76 โดย ทอท.จะเปิดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอ (TOR) วันที่ 24 ต.ค.-8 พ.ย.นี้ จากนั้น ทอท.จะเปิดให้เอกชนรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่ประกอบกิจการ ณ สนามบินดอนเมือง วันที่ 11 พ.ย.62 ก่อนจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอวันที่ 11 ธ.ค.62 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันเดียวกัน

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติต้องนำเสนอผลงานข้อเสนอด้านเทคนิควันที่ 12 ธ.ค.62 และ 13 ธ.ค.62 จากนั้นจะเปิดซองข้อเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุดวันที่ 16 ธ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: