Biznews

เช็คที่นี่!เปิดวิธียื่นภาษี 2564 ออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตนเอง

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อถึงฤดูการยื่นภาษีปี 2564 ผ่านทางออนไลน์เริ่มขึ้นแล้ว ล่าสุดเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ปรับโฉมระบบ E-FILING ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้ที่มีรายได้ต้องยื่นแบบภาษีทุกปี  

ขั้นตอนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 แบบ ได้แก่

แบบ ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่นๆ
แบบ ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการยื่นภาษี 2564 

หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ

รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา, บุตร หรืออุปการะคนพิการ

เอกสารประกอบการลดหย่อยภาษีที่ เพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน LTF/RMF, เบี้ยประกันชีวิต, ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการลดหย่อนภาษี3
ลดหย่อนภาษีปี 2564 เช็คเลยมีรายการอะไรบ้าง ก่อนคำนวณยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิธียื่นภาษีปี 2564 ผ่านออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร (คลิก) จากนั้นเลือกปุ่ม “ยื่นออนไลน์” (สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 เม.ย. 65 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายวันยื่นแบบภาษีระบบจะมีการแจ้งอัปเดตอีกครั้ง)

2. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ ส่วนใครที่เพิ่งยื่นภาษีเป็นครั้งแรกต้องสมัครสมาชิกก่อน

 

3. กรอกเลขประตัวผู้เสียภาษีอากร หรือชื่อผู้ใช้งาน (ก็คือเลขประจำตัวประชาชน) และรหัสผ่าน (ที่เคยตั้งไว้) จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

4. กรมสรรพากรมีการเพิ่มระบบ OTP เพื่อยืนยันตัวตน หากใช้เบอร์เดิมให้เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ ระบบจะส่งรหัส OTP มายังเบอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนเบอร์ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ใหม่ จากนั้นกดขอรหัส OTP

5. ให้กรอกรหัส OTP ลงในช่องที่ระบุไว้ จากนั้นกดยืนยัน OTP

6. ระบบจะแสดงหน้าจอผู้มีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กดยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ซึ่งเป็นแบบภาษีเงินได้ประจำปี

7. ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่ติดต่อ, ร้านค้า/กิจการส่วนตัว (ถ้ามี) และให้ระบุสถานะในปัจจุบันด้วย จากนั้นเลือกกดถัดไป

8. ระบบแสดงหน้ารายได้ เช่น รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์-รับจ้างทั่วไป-วิชาชีพอิสระ, รายได้จากทรัพย์สิน การทำธุรกิจ, รายได้จากการลงทุน และรายได้จากมรดกหรือได้รับมา หากเป็นเป็นพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือน เลือกรายได้จากเงินเดือน กดที่ “ระบุข้อมูล”

 

9. ใส่รายละเอียดเงินได้ทั้งหมด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลขผู้จ่ายเงินได้ จากนั้นกดบันทึก

10. ระบบจะพากลับมาที่หน้ารายได้เหมือนเดิม ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ (หากมีรายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ให้กรอกให้ครบถ้วน) จากนั้นกดถัดไป

11. ระบบจะแสดงรายการค่าลดหย่อนภาษีที่เรามีในปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว, กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนกลุ่มออมเงินและลงทุน, กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนบริจาค

(กรอกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม หรือใครที่มีการออมการลงทุนต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี)

 

12. หากกรอกข้อมูลในแต่ละกลุ่มครบถ้วนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ทั้งข้อมูลเงินได้ทั้งหมด , การคำนวณภาษี และยอดที่ชำระ (ขอคืน) (หากมียอดเงินที่ต้องเสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้)

13. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่มยืนยันการยื่นแบบ เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: