Biznews

เช็กเงื่อนไข ‘ช้อปดีมีคืน’ 65 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ซื้ออะไรได้เงินคืน!

จัดเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลไฟเขียวกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ โดยให้ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเพดานสูงสุด 30,000 บาท สำหรับการยื่นภาษีในช่วงต้นปี 2566 

ทั้งนี้ โครงการช้อปดีมีคืนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 46 วัน เท่ากับว่าจะใช้สิทธิ์ได้ในปี 2565 เท่านั้น โดยผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียนเพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีจากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับค่าลดหย่อนอื่น ๆ ทั่วไป

สำหรับสินค้าและบริการที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี 2565 ตามโครงการช้อปดีมีคืนครั้งนี้ ได้แก่

  • สินค้าและบริการในประเทศที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

คือต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศไทย และเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารที่จดทะเบียน VAT หรือร้านค้าทั่วไปที่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้เท่านั้น

– สินค้าโอทอป (OTOP)
ต้องเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ otoptoday

ส่วนประเภทสินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 2565 ได้ อาทิ

1. สุรา เบียร์ และไวน์
2. ยาสูบ
3. น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
4. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
5. หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
6. บริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
7. ค่าที่พักในโรงแรม
8. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต
9. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เช่น ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย
10. ค่าบริการระยะยาวที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เช่น หากสมัครสมาชิกฟิตเนส 1 ปี โดยจ่ายเงินในวันที่ 1 มกราคม 2565 จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้ เพราะมีระยะเวลาให้บริการเกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

นอกจากนี้สินค้าหรือบริการบางประเภทที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% อยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่นผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป  เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา  ทองคำแท่ง  ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศัลยกรรม

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: