Auto

อุตสาหกรรมยานยนต์ปีเสือกระเตื้อง!’ส.อ.ท.’ ตั้งเป้ายอดผลิตทะลุ 1.8 ล้านคัน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยถึงประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 1,800,000 คัน มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 1,685,705 คันเพิ่มขึ้น 6.78% แบ่งออกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับ 55.56% ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 800,000 คัน เท่ากับ 44.45% ของยอดการผลิตทั้งหมด

ทั้งนี้ เป้าผลิตเพื่อการส่งออก 1 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 956,530 คันหรือเพิ่มขึ้น 4.54% และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 8 แสนคัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 729,175 คัน หรือเพิ่มขึ้น 9.71% เนื่องจากยังกังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของไทยและประเทศคู่ค้ายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นัก  ประกอบกับการผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศบางแห่งขาดชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์บางชิ้น ทำให้ต้องชะลอการผลิตบางรุ่นชั่วคราว

ซึ่งตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมีการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนแต่ต้องใช้เวลา 2 ปีในการก่อสร้าง ดังนั้น ปัญหาการขาดแคลนชิพคาดว่าจะดีขึ้นในปี 2567

สำหรับ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 86,145 คันสูงสุดในรอบ 12 เดือน เพิ่มขึ้น 20.12% จากเดือนพฤศจิกายน 2564 แต่ลดลง 17.2% จากช่วงเดือนเดียวกันในปี 2563 เนื่องจากปัจจัยลบสองอย่างคือการระบาดของโควิด-19 หลายระลอก ทำให้รัฐบาลล็อกดาวน์เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทำให้ลูกค้าถอนมัดจำและชะลอการรับรถในช่วงนั้น

รวมทั้งการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทำให้ต้องชะลอการผลิตรถยนต์บางรุ่นเป็นระยะๆ แต่สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 750,000 คันจากการคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาลมากขึ้นและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่นโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ยิ่งใช้ยิ่งได้ และการประกันรายได้เกษตรกร เป็นต้น รวมถึงการอนุญาตให้จัดงานมหกรรมยานยนต์ที่มียอดจอง 31,583 คัน มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ขณะที่การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนธันวาคม 2564 ส่งออกได้ 101,307 คัน สูงสุดในรอบ 9 เดือน เพิ่มขึ้น 2.51% จากเดือนพฤศจิกายน 2564 และเพิ่มขึ้น 47.93% จากเดือนธันวาคม 2563 จากการได้รับเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนมากขึ้นจนสามารถส่งออกได้กว่า 100,000 คันสูงสุดในรอบ 9 เดือนและส่งออกเพิ่มขึ้นทุกตลาดโดยเฉพาะตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียที่เพิ่มขึ้น 101.5% ตลาดยุโรปเพิ่มขึ้น 64.96% ตลาดอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 54.99% ตลาดอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เพิ่มขึ้น 121.87% จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และยังส่งออกเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เพิ่มขึ้นจากการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศคู่ค้า

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ทั้งปี 2564 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปได้ 959,194 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้น 30.35% จากปี 2563 และมีมูลค่าการส่งออก 561,147.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.56% จากปี 2563

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: