Biznews

‘อสมท’ เปิดโครงการสมัครใจลาออก ลดพนง.700 คน!ตั้งวงเงิน 1,000 ล้านจ่ายชดเชย

สำนักข่าวอิศรา รายงานข่าวอสมท.  เปิดโครงการ จำใจจาก   โดย พล.ต.อ.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) อสมท. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดโครงการ ‘เต็มใจจาก’ และโครงการสมัครเกษียณอายุก่อนกำหนด (เออร์รี่รีไทร์) โดยตั้งเป้าจะลดจำนวนพนักงานลง 700 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,600 คน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำแนะนำของกระทรวงการคลัง

สำหรับโครงการ ‘เต็มใจจาก’ นั้น เบื้องต้นที่ประชุมบอร์ด อสมท ให้นโยบายว่า พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับเงินชดเชยตามระยะเวลาที่ทำงาน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด และยังจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีก โดยขณะนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการชดเชยของโครงการฯ

 

ทั้งนี้ บอร์ด อสมท ได้อนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ดำเนินโครงการฯดังกล่าวเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท

ส่วนแนวทางการพลิกฟื้นกิจการของ บมจ.อสมท นั้น ที่ผ่านมาบอร์ด อสมท ได้นโยบายกับฝ่ายบริหาร โดยเน้นลดค่าใช้จ่าย และการเพิ่มรายได้ทั้งจากธุรกิจและทรัพย์สินที่มีโดยเฉพาะในส่วนของการเพิ่มรายได้ขอให้แต่ละฝ่ายเสนอโครงการฯเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร

พล.ต.อ.ทวิชชาติ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท ว่า ในการประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการฝ่ายสรรหาฯรายงานให้บอร์ดทราบว่า มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาแล้ว 5 คน ซึ่งบอร์ดได้ขอให้คณะกรรมการสรรหาฯไปพิจารณาว่า ผู้สมัครเพียงพอหรือไม่ หรือจะมีการขอขยายระยะเวลาหรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปให้คณะกรรมการสรรหาฯรายงานให้บอร์ดรับทราบต่อไป

 

ที่มา  สำนักข่าวอิศรา

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: