Biznews

‘วาโก้/ซาบีน่า’ หันผลิตหน้ากากแจกฟรี ช่วยคนไทยผ่านโควิด-19

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากจะมีมาตรการดูแล เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ภายในองค์กรเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อแล้ว นโยบายเร่งด่วนของวาโก้คือการหยุดผลิตชุดชั้นใน เพื่อหันมาผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าสเปเซอร์แจกฟรี สู้ภัยโควิด-19 อย่างจริงจังและจริงใจพร้อมเร่งการผลิตเพื่อให้ทันแจกประชาชน องค์กรภาครัฐ ในช่วงที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อจับมือคนไทยฝ่าวิฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

 

ก่อนหน้านี้ บมจ.ซาบีน่า โรงงานยโสธร มีแนวคิดช่วยเหลือสังคม ปรับเปลี่ยนจากการตัดเย็บชุดชั้นใน เป็นหน้ากากอนามัย โดยการเปิดสายการผลิตใหม่ที่เปิดขึ้นมาเฉพาะจัดทำหน้ากากอนามัย ซึ่งใช้วัสดุเกรดเอ มาตรฐานซาบีน่า เพื่อนำไปแจกจ่ายฟรีให้กับพนักงานและประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางหน่วยงานราชการที่เข้ามาขอสนับสนุนสามารถผลิตได้วันละ 1,000 ชิ้น โดยจะมีการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปเรื่อยๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกหน่วงานและประชาชนที่ขอเข้ามา

สำหรับหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ทางโรงงานซาบีน่าผลิตขึ้นนี้ เป็นผ้าที่สามารถนำกลับไปซักแล้วใส่ซ้ำได้หลายครั้ง มีทั้งแบบชั้นเดียว และสองชั้น แล้วแต่ผ้าที่จะหนาหรือบาง ซึ่งขณะนี้ทางโรงงานได้ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกไปแล้วประมาณ 3,000 ชิ้น และยืนยันหากไม่เพียงพอจะเปิดไลน์ผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอน.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: