Biznews

หมดยุคกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลประชากร !!!

ประชากรหรือผู้บริโภคในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างมากด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้พติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การทำตลาดในยุคออนไลน์ครองเมืองเป็นที่ท้าทายของนักการตลาดระดับหัวกะทิที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละคน

ผู้บริโภคหรือประชากร หมายถึง หมู่คนหรือสิ่งมีชีวิตสปีชีส์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน

วิชาพลศาสตร์ประชากร ศึกษาโครงสร้างประชากรทั้งในแง่ของขนาด อายุ และเพศ รวมถึงภาวะการตาย พฤติกรรมการสืบพันธุ์ และการเพิ่มของประชากร ประชากรศาสตร์ ศึกษาพลศาสตร์ประชากรของมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาประชากรในด้านสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์

ประชากรนั้นต้องถือสัญชาติในรัฐที่ตนอยู่ แตกต่างจากบุคคลที่อยู่ภายใต้อำนาจรัฐ เช่น คนที่มาเปลี่ยนเที่ยวบินที่ประเทศไทย และ ต้องมีสิทธิพิเศษเหนือประชากรที่มาจากรัฐอื่น หากอยู่ในดินแดนของรัฐนั้น ตามสายโลหิต หรือตามสิทธิที่จะได้รับตามรัฐธรรมนูญ

ความหนาแน่นประชากร คือ จำนวนคนหรือสิ่งมีชีวิตต่อหน่วยพื้นที่ พื้นที่ใดมีความหนาแน่นประชากรสูง แสดงว่ามีจำนวนประชากรมาก

มายด์แชร์ เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร เผยในวันนี้ถึงโอกาสสำหรับแบรนด์ในการดึงดูดความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลและการวิเคราะห์ข้อมูล อันจะทำให้นักการตลาดสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนการสื่อสารและกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ มองถึงทิศทางการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อมองผู้บริโภคว่าเป็นปัจเจกไม่ใช่ตัวเลข ผู้บริโภคจะมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ที่เข้าใจความชอบส่วนบุคคลของแต่ละคนและสามารถพูดกับพวกเขาในฐานะมนุษย์ที่ไม่ได้วัดเพียงแค่ ‘หญิงอายุ 20-39 ปี กรุงเทพฯ รายได้ระดับบน’ โดยแบรนด์ที่เข้าใจแก่นตรงนี้และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธิ์ได้อย่างรวดเร็วจะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

มายด์แชร์ยังได้ให้มุมมองต่ออุตสาหกรรมสื่อในปี 2561 ดังต่อไปนี้
• เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้น 7.6% แตะ 120 พันล้านบาท เทียบจากปี 2560 อันเนื่องมาจากความรู้สึกของผู้บริโภคที่ฟื้นตัว บวกกับนโยบายของรัฐบาลในการวางแผนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี และการแข่งขันฟุตบอลโลก
• ดิจิตอลยังคงเป็นสื่อที่มีการเติบโตสูงที่สุด ในขณะที่ทีวียังคงเป็นสื่อที่แข็งแกร่งที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิตอลทีวี

เทรนด์ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนในปี 2561 มีดังนี้
• ดิจิตอลจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และนี่คือเหตุผลที่ทำให้เม็ดเงินโฆษณาเติบโตขึ้นตาม โดย Mobile ยังคงเป็นจอสำคัญ
• การค้าขายบนโลกดิจิตัลกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีแพลตฟอร์มที่มากขึ้นและกลไกการชำระเงินที่ง่ายขึ้น เราผ่านยุคของ e-commerce ไปสู่ m-commerce และตอนนี้ก็คือยุคของ social commerce
• ข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็น ในปัจจุบันนี้บริษัทควรต้องลงทุนทั้งเทคโนโลยีและบุคคลากรที่จะสามารถจัดการกับข้อมูลได้
• AI, Machine Learning, Bots ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

จากนี้ไป ข้อมูลประชากรจะไม่ใช่มีความหมายแค่เพศ อายุ หรือรายได้ อีกต่อไปแล้ว

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: