Auto

‘สุริยะ’เตรียมเข็นนโยบายรถเก่าแลกรถใหม่กระตุ้นตลาดรถยนต์ฝ่าโควิด

อีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องยอมรับว่า บอบช้ำจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างสะบักสบอมไม่แพ้ธุรกิจอื่นๆ  ก็คือ ธุรกิจรถยนต์ เห็นได้จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่คาดการว่า จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงงานผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ปิดทำการ ดังนั้นในปีนี้ เป้าหมายการผลิตรถยนต์ที่วางไว้ 2 ล้านคัน คงไม่น่าเป็นไปได้ ส่วนจะถึง 1 ล้านคันหรือไม่คงต้องติดตามสถานการณ์โควิด-19 

ล่าสุด เกิดไอเดียบรรเจิดเมื่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือกับกระทรวงการคลังถึงนโยบายการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการนำรถยนต์เก่าที่มีอายุ 15-20 ปีมาแลกรถยนต์ใหม่โดยผู้ร่วมโครงการจะสามารถหักลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งแนวทางนี้นอกจากเป็นการแก้ปัญหาซากรถยนต์เก่าที่สร้างมลพิษนำไปสู่การกำจัดอย่างถูกวิธีที่มีอยู่ถึง 3 ล้านคันแล้วยังเป็นการกระตุ้นตลาดรถยนต์ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวด้วย

 

 

สำหรับการกำจัดซากรถนั้นเป็นไปตามนโยบายที่มุ่งเน้นสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มีเป้าหมายลดPM 2.5 และเศษซากมาสร้างประโยชน์ใหม่ ที่หลักการเบื้องต้นจะมีการตั้งกองทุนเพื่อระดมเงินในการบริหารจัดการซากรถเก่าซึ่งรูปแบบจะมีการตั้งศูนย์รวบรวมกำจัดซากและการส่งเสริมให้เกิดโรงงานกำจัดซากเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมีอยู่ 1 รายคือกรีน เมทัล ซึ่งไม่เพียงพอ

 

อย่างไรก็ตามรายละเอียดที่ชัดเจนจะต้องรอการหารือภาพรวมอีกครั้ง

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: