Biznews

สื่อระส่ำหนัก!พนักงาน’ไทยรัฐ-ไทยพีบีเอส-เนชั่น’ ติดโควิด-19!!

ไทยรัฐกรุ๊ป ได้ออกประกาศ รับแจ้งถึงผลการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่า มีพนักงานในฝ่ายวิศวกรรมออกอากาศ ไทยรัฐทีวี ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 คน โดยพนักงานได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และกักตัวในที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทางบริษัทฯ ดําเนินมาตรการ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศให้พนักงานที่ไม่มีความจําเป็นต้องเข้ามาทํางานภายในออฟฟิศ Work From Home ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา

2. ควบคุมพื้นที่อาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อทําการสอบสวนโรคเบื้องต้นได้

3. คัดกรองพนักงานที่ทํางานใกล้ชิดกับพนักงานคนดังกล่าว ในบริเวณอาคาร 17 ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 3 และ 4 เมษายน 2564 ซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง (ผู้สัมผัสวงที่ 1) ให้ไปตรวจหาเชื้อและกักตัวในที่พักอาศัย เฝ้าระวังสังเกตอาการของตัวเอง หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น วัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งรายงานให้บริษัทฯ ทราบทุกวัน เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

4. สําหรับกลุ่มพนักงานที่สัมผัสกับคนใกล้ชิดของพนักงานที่ติดเชื้อดังกล่าว (ผู้สัมผัสวงที่ 2) ให้วัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมรายงานให้บริษัทฯ ทราบทุกวัน เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่มีคนจํานวนมาก

5. ทําความสะอาดพื้นที่ในอาคาร 17 ชั้น 1 – 4 โดยการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ และทําความสะอาด
อุปกรณ์ปฏิบัติงานทุกชิ้น ในวันที่ 9 เมษายน ทันทีที่ทราบข่าว

อย่างไรก็ตาม หลังทำการฆ่าเชื้อในอาคารเรียบร้อยแล้ว สําหรับพนักงานที่มีความจําเป็นต้องเข้ามาทํางานภายในออฟฟิศ ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร และล้างมือบ่อยๆ ทําความสะอาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานหลังจากใช้งานทุกครั้ง ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือพนักงานไม่เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค รวมถึงติดตามประกาศจากทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างใกล้ชิด

 

อนึ่ง  ก่อนหน้านี้ไทยพีบีเอส ประกาศพบพนักงานป่วยโควิด รายที่ 2 เป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ซึ่งมีการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศพบพนักงาน 2 คนติดโควิด-19 โดยได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ในวันที่ 8 เม.ย. 2564 ว่าผลเป็นบวก ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว อยู่ระหว่างตรวจไทม์ไลน์

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: