Biznews

สายเที่ยวเช็กด่วน! พนักงาน’ตะวันแดง’ติดโควิด!

ศูนย์โควิด-19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศผ่านสื่อโซเชียล ขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการที่ร้านตะวันแดง มหาชน ณ โคราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 ขอให้กักตัวเอง 14 วัน และตรวจ ATK พร้อมกับเฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการเจ็บป่วย มีไข้ ไอ นำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา, รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา, รพ.มทส. หรือโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านโดยด่วน

.
เนื่องจากทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และเทศบาลนครฯ ได้แจ้งรายงานให้ที่ประชุมศูนย์บัญชาการตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครราชสีมา ทราบว่า มีพนักงาน “ตะวันแดง มหาชน ณ โคราช” ร้านอาหารกึ่งผับเพลงเพื่อชีวิต ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย จึงแจ้งนักเที่ยวหรือผู้ที่มีไทม์ไลน์เกี่ยวข้องในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กักตัวและไปตรวจหาเชื้อเป็นการเร่งด่วน
.
ล่าสุด ทางร้านฯ แจ้งปิดให้บริการชั่วคราววันที่ 10-15 มกราคม 2565 เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยจะเปิดอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: