Biznews

ตามคาด ! คนเซ็ง“เราไม่ทิ้งกัน” ขึ้นดำเนินการไม่สำเร็จ

หลังเวลา 18.00 น. เป็นต้นมา มีการเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ลงทะเบียนรับผลเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

แอดลองคลิกที่ช่อง ลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้ กลับขึ้นข้อความว่า “ดำเนินการไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง” ทำให้ประชาชนรู้สึกผิดหวังและออกอาการเซ็งไปตามๆ กัน.

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: