Biznews

ลูกพ่อขุนว่างัย! รามคำแหงไฟเขียว ‘นศ. แต่งตัวตามเพศสภาพ’เข้าสอบได้!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.วุฒิศักดิ์ เจริญลาภทรัพย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ 2996/2563 เรื่องข้อปฎิบัติในการสอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  

ให้นักศึกษาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายไม่สวมเสื้อที่ไม่มีคอปก ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง นักศึกษาหญิงต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือที่มีสายรัดส้น ต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกงหรือกระโปรงกางเกง

สำหรับนักศึกษาหญิงที่สวมกางเกงยกเว้นเฉพาะกรณีที่เป็นเครื่องแบบชุดพละหรือเครื่องแบบของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นักศึกษาที่มีเพศสภาพที่ปรากฏไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดสามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพที่ปรากฏ

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: