Biznews

รู้ไว้ก่อนเดินทาง!เช็ควิธีเดินทางเข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด !

จากกรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ประกาศควบคุมโรคการใช้เส้นทางเข้า-ออกในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23+5 จังหวัด โดยเฉพาะ 5 จังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย สมุทรสาคร, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด นั้น จะต้องใช้หนังสือลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัด จนอาจทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่า หากเรามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าว จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้การเดินทางราบรื่น และปลอดภัยจาก โควิด-19

เตรียมเจอคำถามอะไรบ้าง

สำหรับมาตรการในการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด มีดังต่อไปนี้

1. เมื่อไปถึงจังหวัดดังกล่าวจะต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิ และการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประจำจังหวัด

2. ติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

3. จะต้องได้รับการสอบถามความจำเป็นในการเดินทางเข้าพื้นที่

เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ส่วนพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด จะต้องเพิ่มมาตรการป้องกัน โควิด 19 โดยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับการแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น โดยสามารถขอได้ ณ ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ หรือ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ คลิก

5 ประเด็นที่ต้องเน้นระหว่างเข้า-ออก จังหวัด

สำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 5 จังหวัด ทางเจ้าหน้าที่เน้นการตรวจคัดกรองใน 5 ประเด็น ได้แก่

1. ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง

2. สอบถามเหตุผลความจำเป็น และที่หมายในการเดินทางให้ชัดเจน

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

4. ตรวจสอบเอกสารการรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ

5. บันทึกข้อมูลของผู้เดินทาง

 

สำหรับในพื้นที่เฝ้าระวังอีก 49 จังหวัด ให้ประชาชนปฏิบัติตาม ศปก.จังหวัด / คกก.โรคติดต่อจังหวัดกำหนด นอกจากนี้ขอให้ประชาชน “งดหรือชะลอ” การเดินทางโดยไม่จำเป็น ออกไปจนถึงถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: