Financial

รู้จัก“โรบินฮู้ด” แอปเพื่อคนตัวเล็ก ทางเลือกใหม่ ‘ฟู้ดเดลิเวอรี’

ท่ามกลางความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจทุกหย่อมหญ้าอันสืบเนื่องจาก COVID -19 แพลตฟอร์ม Food Delivery สัญชาติไทย เพื่อช่วยคนไทย ได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของกลุ่ม SCB ที่อยากช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะในเรื่องการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน ที่มีความจำเป็นและมีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้น ก่อกำเนิดเป็นไอเดียการสร้างแอปพลิเคชั่น Food Delivery โดยใช้ชื่อ Robinhood (โรบินฮู้ด) ได้แนวคิดมาจากบริษัทในต่างประเทศที่ชื่อ Robinhood เหมือนกัน ที่ทำเรื่อง Security Trading โดยไม่คิดธรรมเนียม ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่ตรงกันกับ Food Delivery ใหม่นี้

“โรบินฮู้ด” แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย โดย บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ในเครือเอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) พัฒนาขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะร้านเล็ก ๆ จำนวนมากกว่า 16,000 ร้านค้า ในการเพิ่มโอกาสการขาย แก้ปัญหาที่เดิมไม่สามารถค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูง ด้วยการไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม (จีพี) ร้านค้าได้รับเงินเร็วภายใน 1 ชั่วโมง ทำให้มีกระแสเงินหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจและช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ โรบินฮู้ดแพลตฟอร์มของคนไทยยังมีส่วนช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนส่งอาหารหรือไรเดอร์อีกกว่า 10,000 คน ท่ามกลางภาวะเปราะบางในตลาดแรงงานที่ตัวเลขอัตราว่างงานเพิ่มสูงขึ้น และช่วยให้ไรเดอร์ได้รับเงินรายได้อย่างเป็นธรรม ไม่ต้องสำรองเงินเพื่อจ่ายค่าอาหารให้กับลูกค้า ด้วยโรบินฮู้ดกำหนดให้ระบบชำระเงินเป็นดิจิทัลเพย์เมนต์ 100% ให้ลูกค้าสามารถจ่ายเงินค่าอาหารให้กับร้านค้าได้ผ่านการตัดบัญชีใน SCB EASY หรือตัดบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน ปลอดภัยไม่ต้องสัมผัสเงินสด และมีร้านอาหารทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้ามากขึ้นโดยเฉพาะร้านเล็ก ๆ ร้านใกล้บ้าน รวมถึงร้านที่ไม่เคยอยู่บนแพลตฟอร์มส่งอาหารใดมาก่อนอีกด้วย

โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจให้ “โรบินฮู้ด” เป็นแอปฯ ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น จึงได้เปิดทดลองให้บริการสั่งอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในช่วงต้นปี 2564

จุดเด่น “โรบินฮู้ด” แอปเพื่อคนตัวเล็ก ทางเลือกใหม่ฟู้ดเดลิเวอรีไทย

ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม (จีพี)
1.ช่วยผู้ประกอบการรายเล็กให้มีโอกาสเพิ่มรายได้หรือกำไรนอกจากการขายหน้าร้าน โดยไม่ต้องมีต้นทุนเพิ่มเติมจากการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ลูกค้าได้รับอาหารที่มีคุณภาพราคาและปริมาณเดียวกับการซื้อที่ร้าน

2.ช่วยเหลือและสนับสนุนร้านค้าในการนำร้านขึ้นสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
มีทีมที่คอยดูแลช่วยเหลือร้านค้าโดยเฉพาะร้านเล็ก ๆ ที่อาจจะไม่มีความชำนาญในการใช้แอปพลิเคชัน ให้สามารถเริ่มรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ รวมไปถึงการช่วยเหลือในการสร้างความน่าสนใจให้แก่ร้านอาหารผ่านรูปเมนูที่สวยงามและการเขียนบรรยายอาหาร

3.เงินสดเข้าร้านทันที
ร้านค้าได้รับเงินทันทีภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากที่อาหารและเครื่องดื่มส่งถึงบ้านลูกค้า ช่วยให้ร้านค้ามีสภาพคล่อง มีกระแสเงินหมุนเวียนในการต่อยอดและช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างราบรื่น

4.ช่วยร้านค้าเพิ่มรายได้นอกช่วงเวลาขายดี (off-peak)
โดยปกติร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีจะมีช่วงเวลาขายดีอยู่สองช่วง คือ มื้อกลางวัน (11.00 – 13.00 น.) และมื้อเย็น (17.00 – 19.00 น.) โดยช่วงเวลาที่เหลือนอกจากนั้น (off-peak) ยอดขายจะลดลง โรบินฮู้ดจึงได้นำเอา dynamic delivery pricing เข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสทางการขาย ผ่านการกระตุ้นการสั่งอาหารด้วยราคาค่าส่งที่โดนใจทั้งวัน

5.ส่วนลดจากร้านค้า 8% ทั้งปีทุกเมนู คืนกำไรให้ผู้บริโภค
ร้านค้าสามารถเลือกเข้าร่วมเพื่อมอบส่วนลด 8% ให้แก่ลูกค้าได้ โดยส่วนลดจะส่งต่อโดยตรงไปให้แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย คืนกำไรกลับสู่ลูกค้า และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว (customer engagement)

6.ใช้งานง่าย
โรบินฮู้ดให้ความสำคัญกับความต้องการและประสบการณ์การใช้งานที่ลูกค้าจะได้รับ จึงได้ออกแบบการสั่งอาหารผ่านแอปฯ ให้สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ ไม่เกิน 3 คลิก รวมถึงมีการนำ AI มาใช้ในการทำ Personalization เพื่อแนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจ ตรงกับความชอบของลูกค้าแต่ละคน

7.ผลักดันและสนับสนุนสังคมไร้เงินสด
เน้นการชำระเงินแบบไร้เงินสดด้วยระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลเพย์เมนต์ ที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าอาหารผ่านการตัดบัญชีใน SCB EASY หรือตัดบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน และได้รับประสบการณ์การชำระเงินแบบไร้รอยต่อ (seamless customer payment experience)

8.สร้างงานสร้างรายได้ให้คนส่งอาหารหรือไรเดอร์ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
คนส่งอาหารหรือไรเดอร์ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ไม่ต้องกังวลเรื่องการสำรองเงินสำหรับจ่ายค่าอาหารให้กับลูกค้า เมื่อรับงานส่งอาหารจากโรบินฮู้ดคนส่งอาหารจะได้รับประกันอุบัติเหตุและประกันโควิด-19 ฟรีถึงสิ้นปี 2563

9.โครงการสร้างงานสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สนใจส่งอาหาร

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอาชีพคนส่งอาหารหรือไรเดอร์ให้กับผู้ที่ไม่มีจักรยานยนต์เป็นของตนเองในช่วงต้นปี 2564 โดยการให้เช่าจักรยานยนต์พร้อมการจ้างงานแบบรายวันจากพาร์ทเนอร์ของ โรบินฮู้ด

10.ฟีเจอร์ใหม่ที่เตรียมพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในต้นปี 2564
โรบินฮู้ดมีแผนที่จะพัฒนาฟีเจอร์ใหม่และบริการเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผู้ใช้งาน เช่น multiple order ที่ให้ลูกค้าสามารถทำการสั่งอาหารจากหลายร้านค้าได้โดยไม่ต้องรอให้ออเดอร์แรกเสร็จสมบูรณ์ multiple pick up ลูกค้าสามารถสั่งอาหารจากหลายร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงกันในออเดอร์เดียว การนำคะแนนสะสมในบัตรเครดิตมาใช้ในการชำระเงิน การพัฒนา Robinhood wallet เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการจ่ายเงินในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น เป็นต้น

หน้าที่ของ “โรบินฮู้ด” คือ การเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร้านเล็กร้านน้อยกว่า 16,000 ร้านกับลูกค้าของร้านให้เจอกัน เพื่อช่วยให้ร้านอาหารมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหาร ลูกค้ามีความสุขจากการได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณเท่ากับนั่งทานในร้าน และในระหว่างการเชื่อมต่อนั้นเรายังตั้งใจที่จะช่วยสร้างงานที่มีผลตอบแทนที่เป็นธรรมอีกนับหมื่นงานให้กับผู้ส่งอาหารหรือไรเดอร์ที่จะเป็นผู้เชื่อมต่อสำคัญในส่งมอบความสุขจากร้านอาหารถึงมือลูกค้า ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นจากร้านเล็ก ๆ ที่เดิมอาจจะไม่มีกำลังพอที่จะไปอยู่บนแพลตฟอร์มส่งอาหารได้ รวมถึงร้านน่าลอง ร้านดังระดับตำนานอีกหลายร้านที่ไม่เคยอยู่บนแพลตฟอร์มส่งอาหารไหนมาก่อนก็ให้เกียรติเข้าร่วมบนแพลตฟอร์มโรบินฮู้ดในครั้งนี้ รวมถึงร้านค้าพันธมิตร

 

“ทางโรบินฮู้ดจึงใคร่ขอเชิญร้านค้าที่สนใจค้าขายบนแพลตฟอร์มส่งอาหารเข้าร่วมกับเรา ขอชวนผู้บริโภคเข้าร่วมใช้บริการของแพลตฟอร์มและให้คำแนะนำ ติชมเพื่อทำให้เราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้เติบโตและเป็นประโยชน์กับคนตัวเล็ก ๆ ของประเทศ เป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ค้าขายและผู้ขับขี่ส่งอาหารเพื่อช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวทิ้งท้าย

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: